Upravljanje otpadom se rešava na lokalnom nivou

Autor: B.Kuzmanović
27. Septembar 2019
Upravljanje otpadom se rešava na lokalnom nivou

Poboljšati komunikaciju sa sugrađanima i podići primarne selekcije otpada na mestu nastanka na viši nivo, najvažniji su koraci u rešavanju problema Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Duboko” na koji se dnevno dopremi oko 250 tona otpada iz devet gradova i opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga.  Ključno je da na području čitave Srbije zaživi primarna selekcija, ali i da građani, državne institucije, javni i privatni sektor učestvuju u tom procesu kako bi se s jedne strane smanjile količine otpada, a sa druge uvećale količine za reciklažu, istakao je direktor JKP “Duboko” Momir Milovanović predstavnicima Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva za zaštitu životne sredine, Stalne konferencije gradova i opština, Zelene poslaničke grupe i predstavnici Prijepolja i Novog Pazara.

Svi oni obišli su Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” koji je primer dobre prakse upravljanja otpadom u našoj zemlji. Milovanović je prisutne upoznao sa  modelom rada prenoseći dosadašnja iskustva verujući da bi mogla da se primene i u drugim lokalnim sredinama u kojima se planira izgradnja regionalnih postrojenja.

Naglašavajući da je Užice grad koji se suočava sa brojnim izazovima u oblasti zaštite životne sredine od kojih je jedan i prikupljanje i upravljanje komunalnim otpadom, gradonačelnik Tihomir Petković je podsetio da je Evropska unija za dva projekta izdvojila oko milion evra u cilju rešavanja problema primarne selekcije otpada.

Petković veruje da su se prvi put stekli uslovi da grad reši ovaj problem. Ostaje da se donese odluka kako će se otpad koji dolazi u Duboko prerađivati, da li će se graditi postrojenje za mehaničko-biološku preradu ili energana uz podršku EU i Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Dugoročan plan je ključan i za otvaranje pregovaračke pozicije poglavlja 27, uverena je poslanica i članica Zelene poslaničke grupe Dubravka Filipovski koja posetu prvoj regionalnoj deponiji “Duboko” u Srbiji vidi kao priliku da se upozna kako se za projekat Duboko došlo do novca Evropske unije.

Ona je prilikom posete Užicu rekla da je na Zlatiboru razgovarala sa resornim ministrom Goranom Trivanom o perspektivama u oblasti zaštite životne sredine, al ii narednim koracima u oblasti zakonodavne i izvršne vlasti kada je u pitanju saniranje ključnih ekoloških problema u Srbiji.

Svaka opština i grad imaju slične probleme u oblasti upravljanja otpadom i ti problemi se moraju rešavati na lokalnom nivou. Na primeru “Duboko” se uveravamo kako to funkcioniše sagledavajući kako da se primeni i na ostale delove Srbije, rekao je Džon Klejton, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji.

Podsećamo, “Duboko” funkcioniše od oktobra 2011. godine i predstavlja prvi regionalni centar za upravljanje otpadom u Srbiji izgrađen u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom za opštine i gradove Zlatiborskog i Moravičkog okruga koji je i u skladu sa direktivama Evropske unije u ovoj oblasti.

Neformalnu Zelenu poslaničku grupu koja je ove godine obeležila 10-to godišnjicu postojanja čine narodni poslanici i poslanice iz različitih stranaka, posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja, koji aktivno rade na promociji i prihvatanju evropskih standarda i normi u ovim oblastima.

Zelena poslanička grupa nije formalno telo Narodne skupštine Republike Srbije, već je neformalna višestranačka parlamentarna grupa koja otvara mogućnost da se stvori širi politički konsenzus u zelenim politikama održavajući nezavisnost Grupe od pojedinačnih ciljeva političkih stranaka.

Aktuelni sastav neformalne Zelene poslaničke grupe čini 26 narodnih poslanika i poslanica.