Uskoro brže zakazivanje kod lekara

02. Maj 2016
Uskoro brže zakazivanje kod lekara

Uvođenjem novog informacionog sistema u Domu zdravlja i celom Zdravstvenom centru Užice skratiće se vreme zakazivanja i šetanje pacijenata iz jedne ustanove u drugu. Od 1. maja raspored rada lekara u svim službama DZ Užice dostupan na našem sajtu u rubrici Servisne informacije.

Dom zdravlja u Užicu i dalje funkcioniše kao OJ pri Zdravstvenom centru Užice. Od 2013. godine od kada je primarna zdravstvena zaštita prema Planu mreža zdravstvenih ustanova trebala da pređe na lokalnu samoupravu,Dom zdravlja je dobio rešenje od Ministarstva zdravlja da su ispunjeni uslovi za samostalan rad u pogledu kadra, lekova, opreme i prostora za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti. Donesen je Statut  koji je verifikovan od strane Ministarstva zdravlja i prošao je Skupštinu grada, ali još uvek se radi deobni bilans u okviru Zdravstvenog centra, kaže dr Slavka Mitričević, direktorka Doma zdravlja.

Po Statutu tačno je precizirano koliko službi Dom zdravlja treba da ima (10 medicinskih i 3 nemedicinske), sa kojim brojem medicinskog kadra (lekara, srednjeg i višeg medicinskog kadra i nemedicinskog kadra) može da funkcioniše i koji deo preko zdravstvenih službi treba da pokrije i pruži zdravstvenu zaštitu zaštitu sugrađanima.

Foto-licna arhiva SM

Foto-lična arhiva SM

Dr Mitričević podseća da su Domovi zdravlja ustanove primarne zdravstvene zaštite koji se bave preventivom koja je ključ dobrog zdravlja. Funkcionišu preko izabranog lekara i to u okviru Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Službe za zdravstvenu zaštitu žena, Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, Službe kućnog lečenja i nege i Službe za  stomatološku zdravstvenu zaštitu. Po zakonu pacijenti u ovim službama moraju da se opredele za izabranog lekara, od pre 3 godine shodno Zakonu o pravu pacijenta na izbor izabranog lekara.

”Normirani kadar se određuje prema broju i starosnoj dobi stanovnika grada Užica. Tako Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva ima 40 timova(lekar i sestra), ginekologija ima 6 timova(lekar i sestra), čemu pripadaju i lekarski timovi u Domu zdravlja u Užicu, u Zdravstvenoj stanici u Sevojnu i 10 ambulanti u seoskim mesnim zajednicama. Služba za zdravstvenu zaštitu dece ima 14 pedijatrijskih timova. Stomatološka služba ima ukupno 19 timova od čega pri  dečjoj i preventivnoj stomatologiji radi  njih 11, a šest timova radi u školskim ambulantama pri osnovnim školama, navodi dr Mitričević.

Ona kaže da najveće opterećenje trpi ginekološka služba jer je po normativima predviđeno da radi ukupno šest timova, a trenutno ih je samo tri. Dodaje da je sa tim brojem izvršilaca nemoguće pokriti celokupnu žensku populaciju, pa je iz tog razloga uvedena trijaža pacijentkinja po stepenu hitnosti. Na primedbu da se pojedine pacijentkinje žale da ne mogu da zakažu pregled u roku kraćem od mesec dana, dr Mitričević kaže “da je Zakonom definisano koja vrsta pregleda po hitnosti mora da se uradi u roku od mesec dana do tri meseca.” Dodaje da je iz tog razloga uveden dopunski i dodatni rad ginekologa kako bi što veći broj žena bio pregledan na vreme. “Služba je dodatno opterećena obavljanjem skrininga na karcinom dojke i skriningom na karcinom grlića materice u cilju ranog otkrivanja maligniteta koji je nažalost u porastu, a za koji je Dom zdravlja, kao rezultat dobrog rada i visokog procenta obuhvaćenih žena i dobio citološku laboratoriju vrednu 35.000 eura za ceo región. Žene koje dobiju pozive na kućnu adresu treba da zakažu pregled koji će biti obavljen i po savetu ginekologa zakazan i kontrolni u zavisnosti od ginekološkog stanja svake žene ponaosob. Iako ponekad bude  nezadovoljnih  pacijenata sve situacije se na kraju reše na obostrano zadovoljstvo.”

Osim Službe za zdravstenu zaštitu žena i Služba opšte medicine i Služba za laboratorijsku dijagnostiku se suočavaju  sa manjkom lekara, zbog odlazaka u penziju. “Svakog meseca upućujemo dopis Vladi i nadležnom ministarstvu da da saglasnost za prijem određenog broja lekara u radni odnos koji nam po normativu nedostaju. Jedini način da nekoga primimo u stalni radni odnos je da dobijemo saglasnost Ministarstva zdravlja. Služba kućne nege koja je od Nove godine prebačena na drugi sprat Doma zdravlja radi sa tri izabrana lekara i medicinskim tehničarima koji prvenstveno brinu o nepokretnim pacijentima, obolelima od maligniteta ali i drugim teško obolelim pacijentima.

Foto--uzickarepublikapress.rs

Foto–uzickarepublikapress.rs

Doktorka Mitričević ističe da je u Domu zdravlja Užice, kao i u celom Zdravstvenom centru, u toku implementacija novog informacionog sistema IZIS, koji će biti jedinstven u Republici Srbiji. Uvođenje ovog sistema će skratiti vreme zakazivanja i šetanje pacijenata iz jedne ustanove u drugu. Zbog početnih tehničkih problema u funkcionisanju novog informacionog sistema pacijente i sugrađane pozivamo na strpljivost i razumevanje.

U interesu pacijenata i njihovom približavanju primarnoj zdravstvenoj zaštiti   i čitaoci  portala www.uzickarepublikapress.rs (u rubrici servisne informacije) od 1. maja 2016. godine moći će da se informišu o rasporedu rada izabranih lekara u svim službama Doma zdravlja Užice. Raspored rada lekara podložan je promenama na dnevnom nivou, tako da je u nekim situacijama pametno proveriti pozivom na telefon 524- 783, da li određeni izabrani lekar nije iz nekog razloga zamenio smenu, razboleo se pa ga neko menja, itd.navodi dr Mitričević.

 
Savetovališta: Halo beba, za mlade i za dijabetes

Savetovalište Halo beba koje je u Domu zdravlja otvoreno pre dve godine radi svakog radnog dana i subotom u vremenu od 7 do 20 časova. Na telefonski broj 031- 514-514 javljaju se edukovane  patronažne sestre  koje daju podršku trudnicama da ostvare zdravo materinstvo, edukuju porodilje za pravilnu brigu i negu dece, daju pomoć i savete roditeljima za negu bolesne dece. Noćni telefonski pozivi preusmeravaju se na Deca Srbije.

Savetovalište za mlade

Savetovaliste za mlade koje funkcioniše pri Centru za majku i dete zbog multidisciplinarnog tima koji obuhvata ginekologa, pedijatra, psihologa, logopeda i  pedagoga izuzetno je značajno za ciljnu grupa koja je od 12 do 19 godina.

U Savetovalištu se održavaju radionice u Centru za majku i dete, a predavanja na razne teme se održavaju u školama. Cilj osnivanja Savetovališta je preventivni rad na  reproduktivnom zdravlju mladih, kontracepciji, polno prenosivim bolestima, preventivi bolesti zavisnosti i nedoumice sa kojima se u periodu odrastanja i u adolescenciji suočaju.

Savetovalište radi svakodnevno od 7 do 15 h, a sredom i popodne od 15 do 20.
Broj telefona je 031- 513-988, local 177, a pitanja se mogu postaviti i mail-om szm@zcue.rs

Savetovalište za dijabetičare

Zbog značaja da lekar radi isključivo sa dijabetičarima i zbog podatka da grad Užice ima 7 000 registrovanih dijabetičara ponovo je pokrenuto ovo savetovalište koje je ukinuto 2009. godine.

Ukidanjem savetovališta ovi pacijenti su prešli na izabranog lekara  koji se sada bave osobama koje su već registrovane kao oboleli od dijabetesa kako bi se sprečile komplikacije koje dijabet prouzrokuje (vid, bubrezi, krvni sudovi srčani mišić)…

Savetovaliste za dijabetes melitus radi preko izabranog lekara dva puta nedeljno pre podne i popodne, a ostalim danima u okviru preventivnog centra rade nutricionisti koji dijabetičarima daju savete o ishrani. U okviru savetovališta redovno se održavaju i predavanja.

Treba dodati da na Info pultu Doma zdravlja svi naši sugrađani svakodnevno mogu da prekontrolišu  krvni pritisak. Na istom mestu od edukovanih sestara dobiće savete o zdravim stilovima života, gojaznosti, svim faktorima koji ukazuju na predispoziciju koja može da dovede do dijabeta i drugih oboljenja.