Užičani najčešće traže besplatnu pravnu pomoć tokom razvoda brakova

18. Mart 2021
Užičani najčešće traže besplatnu pravnu pomoć tokom razvoda brakova

Prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći koji je počeo sa primenom 1. oktobra 2019. godine, ovo pravo mogu iskoristiti građani koji su korisnici prava na socijalnu pomoć, korisnici dečijeg dodatka, žrtve nasilja u porodici , nezaposlena lica, penzioneri sa najnižim primanjima, osobe sa invaliditetom i drugi.

U Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć koja se nalazi u gradskoj upravi Užice građani su se najviše obraćali za pomoć u postupcima razvoda brakova, a bilo je i slučajeva podnošenja prijava zbog nepoštovanja određenih sudskih odluka, kao i porodičnog nasilja, kaže diplomirani pravnik Tamara Bajrović.

Pružanje besplatne pravne pomoći nije dozvoljeno u privrednim sporovima, postupku registracije pravnog lica, postupku naknade štete za povredu časti i ugleda, postupku u kome bi vrednost spora bila u očiglednoj i značajnoj nesrazmeri sa troškovima postupka.

Posebnom gradskom odlukom omogućeno je i da pravo na pravnu pomoć pod povlašćenim uslovima mogu iskoristiti i ostali građani, koji ne ispunjavaju ove uslove. Oni postupke potpisivanja ugovora, podnesaka i tužbi mogu obaviti uz naknadu koja je znatno povoljnija od advokatske tarife.

Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Lica iz navedenih kategorija koja ispunjavaju uslove zahtev podnose u pisarnici gradske uprave.

Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć u gradskoj upravi Užice na raspolaganju je građanima svakog radnog dana od 11 do 14 časova.