Užice, Kruševac, Paraćin i Vrbas potpisnici ugovora o licenciranju za Evropsku energetsku nagradu

Autor: balkangreenenergynews.com
28. Maj 2019
Užice, Kruševac, Paraćin i Vrbas potpisnici ugovora o licenciranju za Evropsku energetsku nagradu

Gradovi Užice i Kruševac i opštine Paraćin i Vrbas potpisivanjem ugovora o licenciranju zvanično su pristupili Asocijaciji Evropska energetska nagrada (European Energy Award – EEA) u okviru Projekta energetska efikasnost i upravljanje energijom u opštinama u Srbiji (PEEUEO). EEA je sistem sertifikacije u upravljanja kvalitetom koji okuplja oko 1.500 gradova i opština sa skoro 50 miliona stanovnika, istaknuto je na portalu Balkan Green Energy News. 

Ugovori su potpisani na konferenciji “Upravljanje energijom – Gradovi i opštine u Srbiji”

Četiri lokalne samouprave iz Srbije već godinu danas stiču iskustvo u vezi sa EEA procesom, a potpisivanjem ugovora potvrđuju svoju posvećenost stalnom postizanju održivih i ambicioznih energetskih i klimatskih ciljeva. Saradnja sa Asocijacijom će im, pre svega, omogućiti da ojačaju svoj energetski menadžment.

Ugovore sa predstavnicima četiri opštine potpisao je Reto Lindegger, član odbora Asocijacije EEA.

Otvarajući konferenciju “Upravljanje energijom – Gradovi i opštine u Srbiji”, na kojoj su potpisani ugovori, Miloš Banjac, pomoćnik ministra energetike za obnovljive izvore energije (OIE) i energetsku efikasnost, rekao je da je uvođenje EEA nagrade deo projekta PEEUEO, koji je vredan oko 10 miliona evra. Švajcarska kancelarija za saradnju je obezbedila 9 miliona evra, a opštine ostatak.

Projekat, koji je započet sredinom prošle godine se sastoji od tri dela. Prvi je uvođenje EEA, drugi energetska rehabilitacija 21 objekta na lokalu, a podizanje svesti treći. Ove aktivnosti se poklapaju sa onim što Ministarstvo stalno radi, ali u ovom slučaju reč je o većim sredstvima, rekao je Banjac, i naveo da Ministarstvo kroz Budžetski fond za energetsku efikasnost godišnje investira oko 1,2 miliona evra.

Uvođenje EEA pomaže ispunjavanje obaveza, koje lokalnim samoupravama nameće Zakon o efikasnom korišćenju energije

Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju, je istakla da pomoć Švajcarske Srbiji u tri oblasti – upravljanje, ekonomski razvoj i zapošljavanje, i održiva energetika i gradovi otporni na posledice klimatskih promena, godišnje iznosi oko 20 miliona evra.

Projekat PEEUEO je jedan od najvećih, a njegovi ciljevi su jačanje energetskog menadžmenta na lokalnom nivou, kroz uvođenje EEA, i povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima u Užicu, Kruševcu, Paraćinu i Vrbasu, navela je ona.

Švajcarska, prema njenim rečima, podržava uvođenje EEA jer se na taj način ispunjavaju obaveze koje lokalnim samoupravama nameće Zakon o efikasnom korišćenju energije. Rezultati će,kako je navela, biti dostizanje lokalnih i nacionalnih ciljeva za smanjenje emisija CO2, ali i povećanje atraktivnosti za investicije.

Ona je istakla da je podrška lokalnim samoupravama prioritet Švajcarske jer su one najbliže građanima i mogu najbolje odgovoriti na njihove zahteve i potrebe.

Caroline Huwiler, rukovodilac komponente Evropska energetska nagrada u okviru projekta PEEUEO i projektni menadžer konsultantske kuće ENCO Energie-Consulting, je istakla da je EEA proces, metodološki okvir i vrsta oznake.

Kada se govori o procesu to znači da lokalne samouprave postaju deo stalnog procesa unapređivanja njihovog energetskog menadžmenta, koji počinje političkom odlukom i postavljanjem ciljeva u oblasti energetskog menadžmenta, objasnila je ona.

U četiti lokalne samouprave u Srbiji učinjeni su prvi koraci – politička odluka je doneta, formiran je lokalni energetski tim, sprovedena bazična procena, i na osnovu nje održane radionice na kojima su razmotrene ključne mogućnosti za napredak. Prepoznati su ključi projekti koji mogu da pomognu gradovima i opštinama da poprave postojeće stanje

Na osnovu akcionih planova, definisanih na radionicama, sada je u toku formulisanje i priprema nekih od ključnih projekata koji bi mogli da budu sprovedeni, navela je ona.

Sledeći koraci su sprovođenje projekata, interni monitoring, i na kraju sertifikacija, za one lokalne samouprave koje dostignu određeni nivo primene mera, i dodeljivanje nagrada. U svim ovim oblastima prepoznati su ključi projekti koji mogu da pomognu gradovima i opštinama da poprave postojeće stanje, rekla je Huwlier.