Užice lider u sprovođenju mera energetske efikasnoti

27. Februar 2020
Užice lider u sprovođenju mera energetske efikasnoti

Grad Užice je jedan od lidera u Srbiji kada je sprovođenje mera energetske efikasnosti koje direktno utiču na unapređenje kvaliteta vazduha i koje daju rezultate,rekao je Nemanja Nešić, pomoćnik gradonačelnika podsetivši da je ovo peta uzastopna godina koliko se sufinansiraju ove mere. On je istakao da je ove godine odvojeno pet puta više sredstava u odnosu na početnu godinu.

Govoreći o uslovima konkursa Nada Jovičić, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine je rekla da se na konkurs mogu javiti vlasnici objekata koji žive u porodičnoj kući ili stanu, a koji su izgrađeni u prvoj, drugoj ili trećoj stambenoj zoni  na gradskom području gde se i registruje povećano zagađenje vazduha u zimskom period. Drugi uslov je da stambena zgrada nema tehničkih mogućnosti za priključenje na gradski toplovod,zatim objekat mora biti legalizovan i da je vlasnik izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Gradska većnica je naglasila da se i ove godine subvencionišu mere nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spoljnih zidova na porodičnim kućama u iznosu od 120 000 dinara sa PDV odnosno maksimalno 50 procenata od investicije. Sredstva se daju i za nabavku i ugradnju stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim kućama i to do 80.000 dinara, za nabavku kotlova ili etažnih peći na drvni pelet za porodične kuće mogu da očekuju maksimalno sufinasiranje u iznosu do 85.000 dinara, dok je za nabavku kotlova na gas za porodične kuće i stanove u stambenim zgrade  učešće grada do 70.000 dinara.

Dokumentacija je pojednostavljena i može se preuzeti sa internet stranice Grada Užica ili u Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (kod Šarene sale).

Ko bude ispunio sve uslove radovi u okviru mere za koju je konkurisao moraju biti završeni do 15.oktobra tekuće godine a zahtev za povraćaj sredstava predat najkasnije do 31.oktobra. Sredstva će biti vraćena u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj.

Svetlana Drakul, rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine istakla je da obrazac za prijavu je pojednostavljen kako bi se izbegle greške prilikom popunjavanja i da je potrebno navesti samo osnovne informacije.

Sve u vezi energetskog stanja objekta popunjava komisija, a novina je da građani ne uzimaju potvrde iz Užice gasa  i Gradske toplane. Postupak legalizacije mora da bude završen-zaključila je Drakul.

Upućen je i poziv zainteresovanim građanima da 5.marta u 12 časova u Velikoj Sali Gradske kuće prisustvuju info sesiji  gde će biti u prilici da dobiju sve konkretnije informacije u vezi konkursa za mere energetske efikasnosti.

Javni konkurs je otvoren do 26.marta 2020.godine.