Veće uključivanje građana kroz program „UDRUŽIMO SE”

Autor: uzice.rs
16. Mart 2023
Veće uključivanje građana kroz program „UDRUŽIMO SE”

Javna rasprava o predlogu Nacrta odluke o uključivanju građana u budžetski proces putem sprovođenja akcije „Užički program lokalnog partnerstva – UDRUŽIMO SE” odvija se u periodu od 13. marta 2023. godine do 27. marta 2023. godine. Predlogu Nacrta odluke prethodio je širok konsultativni proces sa velikim učešćem građana, predstavnika mesnih zajednica, predstavnika osetljivih grupa i mladih.

Program „UDRUŽIMO SE” uspešno se sprovodi već nekoliko godina i predstavlja veće uključivanje i odlučivanje građana u kreiranju i trošenju gradskog budžeta putem predlaganja projekata za realizaciju u njihovom neposrednom okruženju, tj. uređenja javnih površina (dečja igrališta, mesta za odmor, šetališta, izletišta, prilaze za osobe sa invaliditetom i drugo).

Predloženim nacrtom Program se dalje unapređuje, u skladu sa postojećim iskustvima i novim predlozima, pri čemu se vodilo računa da svi imaju jednake šanse i da se dodatna pažnja posveti osetljivim grupama i mladima. Sve to prate veća budžetska izdvajanja, pri čemu ni ove godine neće izostati dodatna finansijska podrška od strane programa koji finansira švajcarske vlada. Prema očekivanjima u ovoj godini za program “Udružimo se” iz budžeta grada izdvojeno je 20 miliona dinara dok će sredstva švajcarske vlade iznositi oko 13 miliona dinara. To su značajno veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu, zbog čega je veoma važno i veće učešće građana u kreiranju što kvalitetnijeg dokumenta.

Otvoreni sastanak u okviru Javne rasprave, sa zainteresovanim građanima, predstavnicima mesnih zajednica, udruženjima, organizacijama civilnog društva, privrednicima, predstavnicima medija održaće se u Velikoj sali Gradske kuće, u četvrtak 23. marta sa početkom u 13 časova.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs