Više od 200 prijavljenih za subvencionisanu nabavku kotlova na gas

Autor: uzice.rs
08. Jun 2022
Više od 200 prijavljenih za subvencionisanu nabavku kotlova na gas

I ove godine, veliko interesovanje Užičani su iskazali za subvencionisanu nabavku kotlova na gas za svoja individualna domaćinstva, kao jednu od mera kojima se utiče na smanjenje aerozagađenja. Oko 70 odsto je procenat prijavljenih u odnosu na očekivanja, ali se to može opravdati strahom od trenutne situacije izazvane ratom u Ukrajini, nestabilnim tržištem i cenom gasa.


Na konkurs Grada Užica i Ministarstva zaštite životne sredine za sufinansiranje mera smanjenja aerozagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora stiglo je 255 prijava. Od tog broja najviše prijavljenih je za nabavku kotlova na gas, 199 vlasnika porodičnih kuća i 29 njih u stambenim zgradama. Za nabavku etažnih šporeta i peći na pelet stigle su 23 prijave, dok je za novu meru, subvencionisanje nabavke toplotnih pumpi interesovanje iskazalo njih 4.


Nakon objavljivalja Preliminarne liste korisnika sredstava i konačne liste privrednih subjekata, svi podnosioci zahteva koji se nalaze na Preliminarnoj listi obavezni su da u roku od 10 dana izaberu privrednog subjekta kod koga će izvršiti nabavku opreme i uređaja. Ponudu za nabavku uređaja sa tehničkim karakteristikama uređaja Komisiji dostavlja privredni subjekat. Na osnovu liste izabranih privrednih subjekata, liste korisnika sredstava i dostavljenih predračuna sklapaju se ugovori između privrednih subjekata, Grada Užica i građana, kojim se definišu međusobna prava i obaveze.

 

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Grada i Ministarstva zaštite životne sredine iznose 45.000.000 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje Grad i Ministarstvo zaštite životne sredine za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om. Za nabavku kotlova na gas maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 100.000 dinara sa PDV-om po prijavi, do 100.000 dinara sa PDV-om po prijavi za kotlove i peći na pelet u sistemu grejanja i 70.000 dinara sa PDV-om za peći i šporete na pelet. Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 200.000 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku toplotnih pumpi.