Za troškove vantelesne oplodnje koje finansira Užice prijave do 6. decembra

Autor: uzice.rs
19. Novembar 2021
Za troškove vantelesne oplodnje koje finansira Užice prijave do 6. decembra

Grad Užice je raspisao drugi javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2021. godini, za pet parova, u iznosu od 200 hiljada dinara po paru. Zainteresovani parovi se mogu prijaviti do 6. decembra tekuće godine.

 

Pravo na sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje mogu ostvariti parovi sa prebivalištem na teritoriji grada Užica, najmanje dve godine neprekidno pre datuma objavljivanja javnog poziva, ukoliko ispune određene uslove.

Naime, uz prijavu je neophodno dostaviti mišljenje specijaliste ginekologije i akušerstva o potrebi i svrsishodnosti postupka vantelesne oplodnje, koje će dobiti od stručnog člana Komisije za realizaciju programa sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje dr Boška Ristanovića u Opštoj bolnici Užice. Dostavljaju se i potvrde o prosečnom prihodu za oba supružnika za mesec februar 2021. godine ukoliko su zaposleni ili uverenje da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica ukoliko nisu zaposleni. Uz prijavu se podnose i kopije odnosno očitane lične karte za oba supružnika.

Pravilnik predviđa da se sredstva na ime sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje mogu se dodeliti istom paru samo jednom. Izuzetno, sredstva se mogu dodeliti paru koji je već koristio finansijsku podršku grada za postupak vantelesne oplodnje, ukoliko se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje nije prijavio broj parova predviđen pozivom. Takođe, u slučaju da se na javni poziv nije prijavio broj parova predviđen pozivom, Komisija može predložiti da se sredstva za sufinasiranje troškova vantelesne oplodnje, odobre paru posle rođenja prvog deteta, ukoliko je za rođenje narednog deteta potrebna biomedicinski potpomognuta oplodnja.

Sa druge strane, ukoliko se prijavi veći broj parova pored medicinskih kriterijuma, primeniće se i kriterijumi: godine starosti partnerke i visina prihoda podnosilaca prijave.

Zainteresovani parovi mogu se prijaviti do 6. decembra 2021. godine preko pisarnice gradske uprave, gde mogu preuzeti i neophodne obrazce. Svi detalji javnog poziva dostupni su i na zvaničnoj stranici Grada Užica.