Do 19. avgusta otvoren regionalni konkurs za istraživače u organskoj proizvodnji

Autor: agrofin.rs
06. Avgust 2019
Do 19. avgusta otvoren regionalni konkurs za istraživače u organskoj proizvodnji

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi Selenča – EkoAgri Centar Selenča raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju istraživačkih radova u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane u okviru projekta „Innovations in Eco Food Systems for Sustainable Production and Safety Environment“ (InoEcoModel).

Centar poziva sve zainteresovane da do 19. avgusta pošalju ideje za istraživanje inovacija u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane.

Reč je o međunarodnom projektu koji finansira Višegradski fond, a u kojem učestvuje EkoAgri Centar, kao nosioc celog posla, i partneri iz pet evropskih zemalja – Centar za razvoj ekološke proizvodnje Ivanovci iz Hrvatske, Nacionalni poljoprivredni centar iz Slovačke, Nacionalna botanička bašta Nacionalne akademije nauka Ukrajine, Istraživački institut organske poljoprivrede iz Mađarske i Asocijacije proizvođača voća iz Poljske.

Partneri realizuju ovaj projekat kako bi kroz inovativna rešenja primenjiva u organskoj proizvodnji doprineli podizanju produktivnosti i konkurentnosti u ovoj branši u celom regionu, a pre svega u Srbiji i Hrvatskoj.

Očekuje se unapređenje kvaliteta organske proizvodnje, povećanje sirovinske baze, obezbeđivanje uslova za kontinuirano snabdevanja tržišta, povećanje konkurentnosti, promocija važnosti istraživanja u oblasti organske proizvodnje, uključivanje mladih stručnjaka u istraživačke procese, razvoj novih proizvoda i dr.

Procedura konkurisanja

Svi aplikanti treba da pošalju Prijavu koja će sadržati: Ime i prezime, mesto, kontakt telefon, e-mail adresu, kratku biografiju (najviše na ½ stranice A4 formata) i kratak opis svog istraživačkog predloga (ne više od 2 strane A4 formata u slobodnoj formi). Opis istraživačkog predloga treba da objedini: osnovni cilj projekta, opis aktivnosti na razvoju projekta, očekivane rezultate i vremenski okvir realizacije, relevantnost i održivost projekta, resursi potrebni za realizaciju, primenjivost rezultata istraživanja u praksi i sl.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju aplikanti iz Republike Srbije i Republike Hrvatske, koji imaju ideje za inovacije u organskoj proizvodnji. Prijave se mogu podnositi i zajednički (istraživač + farmer ili tim istraživača + farmer). Istraživanja mogu obuhvatiti sve sektore primarne organske proizvodnje, kao i preradu organske hrane.

Aplikanti iz Republike Srbije svoje prijave šalju na adresu: EkoAgri Centar, Maršala Tita bb, 21425 Selenča, ili na e-mail: kjelena.bac@gmail.com; facara.libuska@gmail.com; organic.jg@gmail.com;

Javni poziv je otvoren mesec dana: od 19. jula 2019. do 19. avgusta 2019. godine. Svi predlozi podneti zaključno sa 19.08.2019. biće uzeti u razmatranje i odlučivanje. Prijave se podnose putem aplikacionog formulara koji je sastavni deo ovog poziva. Ukoliko prijave budu poslate poštom, validan će biti datum predaje pošiljke u pošti.

Aplikanti iz Republike Hrvatske, tekst Javnog poziva i sve druge bitne informacije mogu dobiti na sajtu Centra www.ekocrep.eu.

Izbor radova

Experti će izabrati maksimalno 20 radova (10 u Srbiji i 10 u Hrvatskoj) prema sledećim kriterijumima: nivo posedovanja formalnog i neformalnog obrazovanja u oblasti organske proizvodnje, originalnost ideje koja će da unapredi način i tehnologiju proizvodnje uz primenu novih naučnih i tehničkih dostignuća, moderne tehnologije i obnovljivih izvora energije, novi inovativni proizvodi i sl. Odluke će se donositi objektivno i transparentno. Odabrani kandidati će zaključiti ugovor kojim će biti regulisani odnosi između EkoAgriCentra i kandidata.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu EkoAgri Centra www.eac.rs i Centra za razvoj ekološke proizvodnje www.ekocrep.eu, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, a svi učesnici konkursa biće pisanim putem obavešteni o rezultatima.

Svi radovi koji budu odabrani od strane experata će biti korišćeni u daljnjoj realizaciji projekta i biće objavljeni bez posebnog daljeg pitanja i saglasnosti aplikanta.

Učesnicima čiji radovi budu odabrani pripada:

  1. Pravo na prisustvo edukacijama na kojima će se njihovi radovi detaljnije analizirati, ispitivati i usavršavati i to uz prisustvo experata iz Srbije, Hrvatske, Slovačke, Poljske i Ukrajine.
  2. Pravo na studijsko putovanje u Slovačku ili Poljsku (zavisno od teme rada i sektora na koji se on odnosi) radi posete relavantnim ustanovama i sticanja novih saznanja iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Prilikom realizacije studijskog putovanja učesnicima je obezbeđen prevoz, smeštaj i hrana.

Promocija rezultata istraživanja

Promocija rezultata istraživanja vršiće se uporedo u Srbiji i u Hrvatskoj. Promo brošure koje će biti pripremljene u ovu svrhu obuhvatiće sve istraživačke projekte iz Srbije i Hrvatske i prezentovaće njihove rezultate.

Takođe, uspostaviće se jedinstvena E-platforma koja će pratiti tok projekta, aktivnosti, istraživanja i svaki prihvaćen case study projekat. Nakon sprovedenih istraživanja, platformu će koristiti i istraživači i poljoprivrednici, služiće za međusobnu razmenu iskustava i rezultata, njihovo povezivanje, diskusiju i sl. Na platformi će biti postavljeni i svi materijali edukativnog karaktera koji budu primenjivani u projektu.