88% mladih aktivno na društvenim mrežama

17. Jul 2017
88% mladih aktivno na društvenim mrežama

Naloge na društvenim mrežama ima 63% korisnika interneta u EU starih između 16 i 74 godine pri čemu je udeo najveći u Mađarskoj (83%) a slede Malta (82%) i Belgija (80%). Kada je reč o mladima starosti 16-24 godine, njih 88% aktivno je na društvenim mrežama.

media

Na internetu su i kompanije koje u velikoj većini imaju sajtove ali i sve više koriste društvene mreže kako bi stigle do potrošača.

Udeo mladih na društvenim mrežama u 2016. godini u EU išao je od 77% u Francuskoj i 80% u Sloveniji do 97% u Belgiji, Danskoj i Mađarskoj, objavila je Evropska statistička služba.

Uz društvene mreže, među mladim Evropljanima na internetu je popularno i gledanje video sadržaja sa Jutjuba ili Netfliksa (83%) i slušanje muzike (80%).

Istovremeno je trećina (32%) starijih u EU, od 65 do 74 godine, aktivna na društvenim mrežama. Njihov udeo je ispod polovine gotovo u svim članicama, osim u Belgiji (56%), Mađarskoj (55%), Malti (51%) i Portugaliji (50%).

Na internetu stariji uglavnom čitaju vesti (64%) i traže informacije o zdravlju (59%).

Biznis onlajn

Kada je reč o sektoru biznisa, 8 od 10 korisnika interneta u EU “onlajn” traži informacije o robi ili uslugama. S obzirom na tom, i sektor biznisa jača svoje prisustvo na internetu – izradom sajtova, korišćenjem društvenih mreža ili targetiranim reklamiranjem.

featured_cms

U EU je u 2016. 80% bisnisa sa pristupom internetu imalo svoj sajt prema 71% u 2010. Među članicama najviše kompanija sa pristupom internetu koje imaju sajt je u Finskoj (95%) a slede Danska (93%), Nemačka i Švedska (91%).

Gledano detaljnije, udeo biznisa sa svojim sajtom povezan je sa veličinom kompanije – 95% velikih preduzeća je u 2016. imalo sajt prema 79% malih i srednjih preduzeća.

Internet prisustvo, mereno udelom biznisa koji ima ima svoj sajt, povezano je i sa sektorom u kome kompanija posluje pa čak 96% preduzeća koja se bave pružanjem usluga smeštaja ima sajt dok u sektoru transporta i skladištenja sajt ima 67% kompanija.

Kompanije sajtove najviše koriste da na njima predstave kataloge proizvoda i cene (72%), zatim za oglašavanje radnih mesta (35%), “onlajn” ponude, rezervacije i buking (24%), “onlajn” praćenje porudžbina (11%).

socijalne-mrezePored sajtova, kompanije koriste i društvene mreže da šire informacije o sebi ili za promociju. Gotovo polovina kompanija sa pristupom internetu u EU (46%) u 2016. je koristila barem jedan kanal društvenih medija. Najčešće su u pitanju društvene mreže, poput Fejsbuka i Linkedina, (43%), a slede sajtovi za deljenje multimedijalnih sadržaja, poput Jutjuba ili Pikase, (15%), blogovi ili mikroblogovi, poput Tvitera, (14%).

Gledano po članicama, najveći udeo biznisa sa internet pristupom koji koristi društvene mreže ima Malta (73%), najviše kompanija aktivnih na sajtovima sa multimedijalnim sadržajima je u Holandiji (27%) a na blogovima u Britaniji (39%).

 

Kompanije u EU uglavnom se odlučuju za društvene mreže radi pravljenja imidža svog poslovanja ili prodaje proizvoda (79%), kako bi odgovarale na upite potrošača (52%) ili angažovale radnike (38%).

U EU je reklamiranje preko interneta najpopularnije na Malti, gde to radi 47% kompanija sa internet pristupom, a slede Švedska (42%) i Danska (40%), objavio je Eurostat.