Buvljak se seli na Zelenu pijacu

29. Oktobar 2021
Buvljak se seli na Zelenu pijacu

Robna pijaca Međaj zatvora se 31. oktobra, odlučeno je na 75. zasedanju Gradskog veća. Ovaj prostor biće priveden nameni koja je definisana Planom generalne regulacije “Užice-Centralni deo” II faza.

Planom je ova lokacija predviđena za javnu namenu za parking prostor, a dosadašnjim preduzetnicima koji su bili na Robnoj pijaci omogućeno je da svoju delatnost nastave u poslovnom objektu “Bioktoša” koji se nalazi na Zelenoj pijaci.