Čime se bave zavarivači i da li je ovo zanimanje traženo?

22. Novembar 2022
Čime se bave zavarivači i da li je ovo zanimanje traženo?

Zanati su uvek bili cenjeni. Iako je u jednom trenutku zapošljavanje zanatlija stagniralno, danas je situacija znatno drugačija. Kako govore podaci, poslednjih godina, potražnja za zanatima je porasla. Posao zavarivača je izuzetno tražen i cenjen. Saznajte šta to rade zavarivači, kako izgleda njihov radni dan i kakva je situacija za njih na tržištu poslova.

Kako izgleda posao zavarivanja?

Posao zavarivača nije jednostavan. 

Njihov zadatak jeste spajanje metalnih delova postupkom zagrevanja. Ovaj proces obavlja se pomoću aparata za zavarivanje koji mogu biti električni i gasni, a poslednjih godina izuzetno cu popularni i cenjeni inverter aparati za varenje

Kako izgleda varenje? 

Zavarivanje ili varenje nije nimalo jednostavan proces. Vrši se na visokim temperaturama, na kojima se metal topi i njegovi delovi spajaju se u kompaktnu celinu. Dobijeni spojevi su čvrsti i izuzetno otporni, te se ovaj proces primenjuje u automobilskoj industriji, brodogradnji, mostogradnji, izgradi rafinerija i sl. Osim toga, varenjem se izrađuju i jednostavni predmeti za široku potrošnju. 

Mnogi se iz hobija bave ovim poslom, te se kod kuće upuštaju u “uradi sam” projekte sa mašinama manjih dimenzija i snage. 

Najvažnija stvar kod zavarivanje jeste čvrstina spoja. Baš zbog toga što je važno da spojevi metala budu pouzdano i kvalitetno urađeni, bitno je da zavarivači prođu kroz dobru praksu pre nego što se upuste u samostalni rad. Osim toga, izuzetno je važno da koriste kvalitetne aparate za zavarivanje. U tom smislu, uvek je potrebno dobro se informisati o specifikacijama poput dimenzija, napona, dužina creva, ali i vrsta metala koji može da se obrađuje odabranom mašinom.

Zavarivači imaju izazovan radni dan. Ponekad rade u zatvorenom, u svojim radionicama, a tu su i oni kojima radni dan izgleda drugačije. 

Baš zbog toga što rade na komplikovanim konstrukcijama, neretko su na terenu i otvorenom, na visokim ili izuzetno niskim temperaturama. Za posao zavarivača važni su preciznost, fokus, odlično poznavanje čitavog procesa, vrsta metala i mogućnosti mašina za zavarivanja.

Zaštita je izuzetno važna na radnom mestu zavarivača

Za svakog varioca zaštitna oprema je od izuzetnog značaja. Proces rada podrazumeva visoke temperature, ponekad ekstremne uslove, a tokom zavarivanja nastaje mnoštvo varnica koje bi mogle povrediti zavarivača koji nije zaštićen.

Zaštitna oprema za varioca podrazumava maske za zavarivanje kao osnovni element. Za manje poslove varenja mogu se koristiti i naočare za zavarivanje. One štite od toplota, zračenja, ali i kapljica metala i varnica. U ponudi opreme za varioce može se pronaći mnoštvo modela maski i naočara. Osim toga, zbog specifičnosti posla koriste se i kožne rukavice, kao i zaštitne kecelje ili čitava odeća otporna na varnice koje nastaju u procesu. 

Svaki varilac treba da bude adekvatno opremljen, kako bi zavarivanje prošlo bez problema. 

Kako do potrebnog znanja? 

Za sve koji imaju želju da postanu varioci, bilo da govorimo o srednjoškolcima sa ovom ambicijom, ili o odraslim ljudima koji žele da se prekvalifikuju, postoji nekoliko opcija.

Za đake koji su na kraju osnovnoškolskog obrazovanja, na teritoriji naše zemlje, u gotovo svim regionima, u opticaju je nekoliko tehničkih srednjih škola koje imaju ovaj smer i pružaju adekvatno obrazovanje i praksu. Takođe, za one koji žele da se prekvalifikuju, u opticaju je nekoliko privatnih škola koje nude vanredno obrazovanje u trajanju od nekoliko godina. 

Još jedna zanimljiva informacija jeste da na Mašinskom fakultetu u Beogradu postoji smer na master studijama za zavarivanje i zavarene konstrukcije, na kojem se obrazuju mašinski inženjeri koji se bave zavarivanjem. Dakle, opcije postoje, potrebna je samo želja i trudi da se dođe do znanja i prakse!

Kakva je potražnja za pozicijom zavarivača?

Situacija sa potražnjom za zanatima se menja često, a u zavisnosti od toga koliko njih može da se zaposli i koliko slobodnih pozicija ima, skaču i padaju cene rada. 

Prema podacima, u prethodnim godinama, od 2019. pa nadalje, zavarivače traži oko 100 poslodavaca godišnje. Naravno, ovo je samo pregled koji imamo u online svetu, a ono što je na terenu ne možemo sa sigurnošću znati. Ako želite više da se informišete po pitanju tražnje i statitistike za ovaj zanat i zapošljavanje, na internetu redovno možete pronaći najnovije vesti koje svedoče o situaciji na terenu. 

Plate za zavarivače su iznad proseka za našu državu, što mnoge koji vole manuelne poslove, podstiče da biraju ovaj zanat kao svoje zanimanje. Posao varioca je izazovan i naporan, ponekad se izvodi u ekstremnim uslovima, na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom, te je važno je da onaj koji ga bira, zaista i uživa u njemu

Samo tako, moći će da se sa maksimalnim fokusom posveti svom poslu i obavi ga na adekvatan način! 

Nadamo se da vas je naš tekst upoznao sa izazovnim zanimanjem zavarivača, načinima da se postane zavarivač i potražnjom za ovim zanimanjem na tržištu rada. 

https://www.pexels.com/photo/man-doing-welding-work-3181187

https://www.pexels.com/photo/man-welding-metal-bars-2381463/