“Cvet jednakosti” za medijske priloge o invalidnosti do 26. februara

08. Februar 2021
“Cvet jednakosti” za medijske priloge o invalidnosti do 26. februara

Nagrada „Cvet jednakosti“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja. Konkurs je otvoren  28. decembra 2020. i traje do 26. februara 2021. godine. Nagrade će tradicionalno biti dodeljene 18. marta 2021. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“.

Nagradom „Cvet jednakosti“ afirmiše se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.   Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Uslovi konkursa

Na konkurs se mogu prijaviti autori priloga koji žive i rade na teritoriji Srbije.Autori moraju biti državljani Srbije.Autori moraju imati najmanje 18 godina.Radovi moraju biti objavljeni u medijima u Srbiji koji su upisani u Registar medija i moraju imati vidljivo obeležije medija u kome su objavljeni.Svaki učesnik može konkurisati sa jednim radom, koji je objavljen u periodu od 1. januara  do 31. decembra 2020. godine.Uz rad dostaviti popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti u prilogu) i kratku biografiju autora. Pisani radovi koji se šalju poštom ili e-mailom moraju biti skenirani u .pdf formatu. Radovi objavljeni na web-u, koji se šalju poštom, moraju biti narezani na DVD sa navođenjem linka za taj rad. Uz tekstove koji su objavljeni na web-u, a dostavljaju se e-majlom, potrebno je navesti link za taj članak na internetu.

Nagrade

Nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije – televizijski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi.
Žiri zadržava pravo da u slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili neprijavljenih radova, ne dodeli nagradu u nekoj od kategorija.

Nagrade dodeljuje stručni žiri koga čine novinari.
Nagrade po kategorijama podrazumevaju jednak novčani iznos i plakete, dok će autoru najboljeg rada u svim kategorijama biti dodeljena i statueta „Cvet jednakosti“.

Način i rok za dostavljanje radova

Radovi se mogu dostaviti poštom na adresu: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice, Ulica Kneza Lazara broj 2, 31000 Užice, sa naznakom – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“ ili e-mail-om na adresu rcosiue@gmail.com (u Subject e-maila upisati – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“).

Radove dostaviti najkasnije do 26. februara 2021. u 15 časova. Radovi pristigli posle navedenog roka neće biti razmatrani.
Za dodatne informacije osoba za kontakt je Biljana Subotić, kontakt telefoni: 031/500-122 i 060/690-96-91
„Kikini dani“