Đaci u Srbiji ponovo u klupama

17. Januar 2021
Đaci u Srbiji ponovo u klupama

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2021. godine, a nastava za učenike osnovnih i srednjih škola, odvijaće se po modelu koji je primenjivan od 1. septembra prošle godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja danas je poslalo obaveštenje školama, a ponovo je prosledilo i  stručna uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama, koja je Krizni štab usvojio 11. avgusta 2020. godine.

Prema ovim uputstvima, učenici od prvog do četvrtog razreda imaće svakodnevnu nastavu u školi, u manjim grupama, dok će stariji osnovci nastavu pohađati naizmenično, neposredno i na daljinu, takođe u manjim grupama.

Koronavirus je promenio školski kalendar za osnovne i srednje škole u Srbiji.

Školska godina za osmake umesto 4. juna, završava se 8. juna. Učenici od prvog do sedmog razreda u školu će ići do 22. juna, a ne kako je ranijim kalendarom predviđeno 18. juna.

Drugom polugodištu novi školski kalendar „dodao“ je četiri dana, pa će se umesto 4. završiti 8. juna za male maturante, a 22. juna za ostale osnovce.

Pomeren je i završni ispit. Umesto 21, 22. i 23. juna mali, maturanti će testove iz srpskog, matematike i kombinovani test polagati 23, 24. i 25. juna.

Probni završni ispit ostaje, 26. i 27. marta.