“Dug život za sve”- nedelja imunizacije

25. April 2022
“Dug život za sve”- nedelja imunizacije

Nedelja imunizacije u Evropi ove godine traje od 24. do 30. aprila i predstavlja godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa, koji je inicirala SZO u oktobru 2005. godine.

Ove godine obeležava se 17. po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO, pod sloganom „Dug život za sve” sa ciljem da se svima u svakoj zemlji omogući podjednaka dostupnost vakcina, što bi koreliralo sa dugim i zdravim životom. Duže od dva veka vakcine doprinose bezbednijem svetu, od prve vakcine protiv velikih boginja do najnovijih mRNA koje se koriste u prevenciji teških oblika COVID-19.

Pandemija COVID-19 je doprinela porastu politizacije imunizacije i padu obuhvata imunizacije dece u mnogim zemljama. Program imunizacije je prekinut u Ukrajini i sva deca koja su napustila zemlju potrebno je da budu vakcinisana gde god bila. I u ovim uslovima, održavanje kontinuiteta u sprovođenju nacionalnih programa imunizacije ima prioritet koji ni na koji način ne sme biti ugrožen.

U 2022. godini navršavaju se 24 godine od poslednjeg registrovanog autohtonog slučaja dečije paralize izazvanog divljim poliovirusom u Evropskom regionu SZO (Turska 1998). Sve zemlje regiona stekle su status zemalja bez poliomijelitisa u junu 2002. godine. Ukrajinska kriza sa migracijom sa teritorija gde je registrovano epidemijsko javljanje cVDV2, a prekinuto sprovođenje započete kampanje imunizacije u februaru ove godine predstavlja javnozdravstveni rizik za Evropski region SZO.


Danas su nam na raspolaganju vakcine za prevenciju više od 20 životno ugrožavajućih bolesti, koje omogućavaju ljudima da žive duže i kvalitetnije, sprečavajući dva do tri miliona smrtnih ishoda svake godine, od bolesti kao što su: difterija, tetanus, veliki kašalj, grip, osipne groznice i dr. Imunizacija je ključna komponenta primarne zdravstvene zaštite i nesporno ljudsko pravo, istovremeno i jedno od najboljih ulaganja u zdravstvo koje novac može kupiti.


Vakcine su takođe ključne za prevenciju i kontrolu izbijanja zaraznih bolesti. One podržavaju globalnu zdravstvenu sigurnost i biće važno sredstvo u borbi protiv antimikrobne rezistencije. Ipak, uprkos ogromnom napretku, previše ljudi širom sveta – uključujući skoro 20 miliona novorođenčadi svake godine – nema dovoljan pristup vakcinama.