Efikasnije upravljanje kabastim otpadom

Autor: uzice.rs
21. Jun 2022
Efikasnije upravljanje kabastim otpadom

Šreder koji je JKP “Duboko” dobilo kroz projekat prekogranične saradnje Srbije i BiH, odnosno gradova Užice i Tuzla i zvanično je pušten u rad, nakon određenog perioda probnog rada i obuke zaposlenih koji će na njemu raditi.

Prema rečima direktora JKP “Duboko ” Momira Milovanovića, šreder (drobilica) za tretman kabastog otpada veoma je značajan prvenstveno zbog toga što će tretiranjem kabastog otpada nastajati gorivo za cementnu industriju, čime se smanjuje opterećenost tela deponije i povećava prihod preduzeća.

“Sada imamo model kako se upravlja kabastim otpadom i kako se na pravi način zatvara taj krug. Pored kabastog otpada ova mašina nudi nam i rešenje za građevisnki otpad. Zamenom noževa u mašini se može tretirati i građevinski otpad, nakon čega se dobija frakcija za posipanje puteva. Tako bismo deponiju Sarića Osoje zauvek zatvorili, jer bi i građevinski otpad dolazio u “Duboko”.

Miloš Radojević menadžer “BWL” projekta, u okviru koga je šreder nabavljen, ističe da je za sedam meseci od kada je krenula njegova realizacija na deponiju dopremljeno oko 120 tona kabastog otpada što iz seoskih, što iz gradskih mesnih zajednica

“To nije dovoljno, ali sistem je pokazao da je funkcionalan i zasnovan na realnim osnovama. Treba još puno da raditi na njegovom unapređenju i edukaciji građana jer rezultati mogu biti mnogo bolji”.

Miodrag Petković član Gradskog veća izrazio je zadovoljstvo zbog dalje modernizacije u preduzeću čiji je značaj veliki ne samo za grad Užice već i za sve lokalne samouprave osnivače.

“Istako bih posebno i činjenicu da je ovo treći put da koristimo sredstva iz projekta prekogranične saradnje, što pokazuje da smo kao lokalna samouprava pouzdan partner i da se sredstva dobijena kroz te projekte pravilno troše. Naravno, zahvaljujući posvećenosti lokalne samourave, komunalnih preduzeća i značajnim sredstvima koja dolaze od strane resornih ministarstva i međunarodnih fondova, verujem da ćemo u narednom periodu tek napraviti značajne iskorake po pitanju upravljanja komunalnim otpadom”.

Podsetimo, svakog poslednjeg vikenda u mesecu na već definisane lokacije postavljaju se narandžasti kontejneri za kabasti otpad u gradskim i na svaka tri meseca u seoskim mesnim zajednicama.Ported toga građani mogu besplatno svakog dana u vremenu od 7 do 14 časova kabasti otpad dopremiti do reciklažnog dvorišta na deponiji, a isto mogu učiniti i pravna lica uz plaćanje dela naknade.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs.