eGrađani-ma dostupni podaci iz 15 različitih registara

28. Maj 2021
eGrađani-ma dostupni podaci iz 15 različitih registara

Kreiranjem naloga ili posedovanjem elektronskog sertifikata i čitača građani Užica po prvi put mogu da vide svoje podatke iz 15 različitih registara i time postanu eGrađani. Ovo znači da će građani imati na jednom mestu transparentan uvid u sve svoje podatke. Takođe je omugućen uvid u lične podatke u registrima lokalne poreske administracije i Poreske uprave Republike Srbije.

eGrađanin može da pristupa Portalu eUprava na bezbedan i pouzdan način i može da potvrdi svoj identitet u digitalnom svetu pomoću mobilnog telefona (tzv. dvofaktorska autentikacija).

Građani dobijaju od službenika Gradske uprave odštampane parametre i pomoć za pokretanje aplikacije na mobilnom telefonu (Consent ID).

Prilikom prijavljivanja na Portal eUprave građanima je dovoljno da ukucaju korisničko ime, nakon čega će im na mobilni telefon stići zahtev da jednim klikom potvrde da su zaista oni pokušali da pristupe svom nalogu.

Na raspolaganju će biti podaci koji su u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (matične knjige rođenih i venčanih), Ministarstva unutrašnjih poslova, Centralnog registra socijalnog osiguranja, Nacionalne službe za zapošljavanje (trenutna evidencija i istorija evidencije), Republičkog geodetskog zavoda i PIO fonda.