Agencija za zaštitu životne sredine izradila aplikaciju „Alergeni polen“

iconEkologija

Autor : energetskiportal.rs

March 17, 2020

Nova Android™ aplikacija „Alergeni polen“ dostupna je u Google prodavnici. Agencija za zaštitu životne sredine je izradila aplikaciju koja prikazuje podatke o koncentracijama alergenog polena u vazduhu na 26 mernih mesta u okviru Državne mreže za monitoring polena, u periodu od početka februara do kraja oktobra, dok traje polinacija u našim klimatskim uslovima.

Kvalitativno i kvantitativno određivanje alergenog polena u vazduhu radi se manuelnom metodom, te su prikazani podaci za prethodnu nedelju sa prognozom kretanja koncentracije u tekućoj nedelji.