Finansiranje medija netransparentno i često protivzakonito

04. Maj 2018
Finansiranje medija netransparentno i često protivzakonito

Projekat „Javni novac za javni interes“ realizuju BIRN Srbija, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija. Cilj organizacija, koje imaju višegodišnje iskustvo rada u medijskom sektoru, je da ojačaju demokratske vrednosti u društvu i stvore uslove za rad i razvoj nezavisnih medija, koji rade u interesu građana.

kazi-trazi-LOGO
Projekat „Javni novac za javni interes“ realizuje se od januara 2017. godine, većim delom u Beogradu, ali i u drugim gradovima i opštinama Srbije.

Projekat je u prvoj godini okupio 19 organizacija civilnog društva koje su imale želju da se bave ovim temama. Imamo dve ekipe, jedna se bavi istraživanjem, odnosno indeksom transparentnosti javnog novca, dok se druga grupa organizacija bavi edukacijom javnosti o ovim problemima – kaže menadžerka projekta Kalina Simić iz BIRN-a.

Kalina-Simic-300x169

Kalina Simić Foto–foruminfo.rs

Jedan od ciljeva projekta je izgradnja kapaciteta na lokalnom nivou organizacija civilnog društva, koje se bave tokovima javnog novca i medijskim temama, kroz treninge, radionice, finansiranje lokalnih projekata i umrežavanje.

Sedam organizacija su, u prvoj godini projekta, pokušale da, zajedno sa građanima, utvrde šta je javni interes u njihovim gradovima i opštinama i kako se on finansira. U istom periodu prikupljani su i analizirani podaci o finansiranju medija javnim sredstvima, što je pokazalo da proces generalno nije transparentan a u dosta slučajeva se krši zakon. I organizacije i istraživači su nailazili na dosta prepreka i problema, od zatvorenosti institucija za dostavljanje podataka do neprepoznavanja javnog interesa. Kalina Simić kaže da u nekim slučajevima čak ni sami mediji nisu načisto šta je javni interes u informisanju, ili ako jesu, ne ostvaruju ga na onaj način na koji bi trebalo.

Zorica Miladinović je istraživala kako je trošen medijski novac u gradu Kragujevcu.

 

Zorica Miladinović Foto--foruminfo.rs

Zorica Miladinović Foto–foruminfo.rs

 

„U početku su rekli da su raspoloženi da razgovaraju sa istraživačicom, odnosno sa mnom, ali su se posle predomislili, i ja ni jedan inervju u Gradskoj upravi nisam dobila, a obrazloženje je bilo – dosta se pričalo o medijima u Kragujevcu, i kako se oni finansiraju, prosto nema više potrebe da na tu temu govorimo“, kaže Zorica Miladinović.

Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima smatra da je dobro što je, ako ništa drugo, u mnogim gradovima počelo da se priča o javnom interesu u informisanju.

Najbitnije je da se diskutuje o javnom interesu i da polako svi akteri u tom procesu imaju uvid da neko sve to prati sa strane, da neko analizira sve te njihove projekte, a potom i narativne i finansijske izveštaje. Samim tim, mi možemo da računamo, ukoliko nastavimo da se bavimo tim stvarima, da će se sistem dodeljivanja novca likalnim medijima u mnogome popraviti u godinama ispred nas – kaže Mijatović.

Projekat „Javni novac za javni interes“ teži zagovaranju većeg učešća civilnog društva u procesu kreiranja i sprovođenja medijskih politika, koje treba da odgovore informativnim potrebama građana, ali i u evaluaciji, odnosni kontroli trošenja javnog novca na medije.

Realizuje se u okviru programa Podrška civilnom društvu, koji finansira Evropska unija kroz Delegaciju Evropske unije u Srbiji. Sve informacije mogu se naći na sajtu kazitrazi.rs.