Grad Užice laureat nagrade Zaštitnika građana i SKGO

Autor: uzice.rs
01. Decembar 2023
Grad Užice laureat nagrade Zaštitnika građana i SKGO

Grad Užice je ovogodišnji laureat nagrade koju Zaštitnik građana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije, sedmu godinu zaredom dodeljuje gradovima i opštinama koji su u prethodnoj godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju. Priznanje u vidu plakete, Slobodanu Grbiću članu Gradskog veća uručio je zamenik Zaštitnika građana Slobodan Tomić.

Zamenik Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom i starijih Slobodan Tomić izjavio je da ta institucija već sedmu godinu sprovodi javni poziv sa željom da podstakne i oda priznanje onim jedinicama lokalne samouprave koje su u svojoj sredini najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti.

“Svi nagrađeni gradovi i opštine su sprovodili aktivnosti kako bi svojim građanima i građankama obezbedili pristupačno okruženje. Zato ih pozivamo na kontinuirani i planski nastavak aktivnosti, kako bi objekti, informacije i usluge bile dostupne osobama sa invaliditetom, ali i deci, starijima sa smanjenom pokretljivošću, kao i ostalim osetljivim grupama za koje je pristupačnost od posebnog značaja”, naglasio je Tomić.


Grad Užice je dobitnik nagrade za unapređenje pristupačnosti u oblasti javnog prevoza, za inicijativu inovacije u javnom prevozu (uvođenje savremenih niskopodnih vozila i informacijsko prilagođavanje stajališta).


Kako je ovom prilikom istakao Slobodan Grbić, član Gradskog veća prilagođavanje vozila javnog prevoza osobama sa invaliditetom samo je deo mera i aktivnosti koje se u Užicu realizuju sa ciljem unapređenja njihovog položaja. On je podsetio da se intezivno radilo na izgradnji prilaznih rampi i liftova gradskim ustanovama i ustanovama kulture, taktilnih staza, zvučne semaforske signalizacije, ali i proširenju obima usluga koje pruža Gradski centar za usuge socijalne zaštite.

Zamenik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština Marko Tomašević je istakao je da nagrađeni gradovi i opštine služe drugima kao primer, što i jeste jedan od ciljeva da se preko najbolje prakse promoviše unapređenje svih oblika pristupačnosti.

Posebno je naglasio da je podrška sa nacionalnog nivoa, kroz različite programe i modele finansiranja, veoma važna kako bi se realizovale mnogi lokalni projekti.

Fotografije preuzete sa www.uzice.rs