Hvatanje pasa lutalica u saradnji JKP “Naš dom” Požega i JKP “Bioktoš” Užice

Autor: uzice.rs
20. Septembar 2021
Hvatanje pasa lutalica u saradnji JKP “Naš dom” Požega i JKP “Bioktoš” Užice

Na osnovu Ugovora o hvatanju pasa lutalica, koji je zaključen između grada Užica i JKP “Naš dom Požega”, Gradsko veće grada Užica, na sednici održanoj 17. septembra donelo je rešenje kojim se JKP “Bioktoš” obavezuje da reaguje po prijemu obaveštenja o pojavi opasnih pasa.

Ovim rešenjem nalaže se JKP “Bioktoš” Užice da po prijemu obaveštenja o pojavi opasnih pasa, uputi na teren izvršioce koji obavljaju poslove “hvatača pasa”, a koji su prethodno stekli sertifikat – potvrdu o izvršenoj obuci u JKP “Naš dom” Požega, koji će uhvatatiti opasne pse, smestiti ih u boks i o svemu navedenom obavestiti JKP „Naš dom“ Požega.

JKP “Naš dom” Požega  će sprovesti dalji tretman pasa u prihvatilište.

JKP “Bioktoš” će obezbediti telefonsku liniju za prijavu slučajeva ugrožavanja bezbednosti građana od strane opasnih pasa ili na drugi pogodan način obezbediti mogućnost za prijavu, o čemu će građani biti obavešteni putem sajta i sredstava javnog informisanja.

Fotografija preuzeta sa www.uzice.rs.