Istraživanje o položaju dece, žena, porodica i domaćinstava

03. Septembar 2019
Istraživanje o položaju dece, žena, porodica i domaćinstava

Šesti ciklus MICS istraživanja sprovodi se na teritorije čitave Srbije u periodu od 2. septembra do 10. novembra 2019. godine. Tim istraživanjem se prikupljaju podaci koji se ne prikupljaju drugim istraživanjima i predstavljaju jedini izvor podataka za mnoge indikatore koji se odnose na zaštitu deteta, obrazovanje u ranom detinjstvu (pohađanje predškolskih ustanova), imunizaciju (vakcinacija dece), opšte obrazovanje, obrazovanje romske populacije, zatim zdravlje dece i žena, ishranu, itd. 

MICS je, zapravo, skraćenica istraživanja čiji je pun naziv Multiple Indicator Cluster Surveys odnosno Istraživanje višestrukih pokazatelja (o položaju žena i dece) i predstavlja globalni istraživački program koji priprema UNICEF u saradnji sa različitim agencijama Ujedinjenih nacija. Upitnici koji se koriste u MICS-u su globalnog karaktera, ali se za svako podneblje posebno prilagođavaju kako bi se dobili što precizniji podaci karakteristični za neku geografsku oblast.

Kako i samo ime kaže – MICS je istraživanje kojim se prikupljaju različiti podaci koji nam daju pokazatelje o položaju, pre svega, žena i dece, zatim položaju porodica, položaja marginalizovanih grupa stanovništva itd.

Na globalnom nivou, MICS se sprovodi određenom dinamikom (uglavnom na 5 godina) i tim istraživanjem se prikupljaju podaci koji se ne prikupljaju drugim istraživanjima. MICS se u Srbiji sprovodi šesti put, odnosno ovo je šesti ciklus ovog istraživanja kod nas.

Istraživanje se vrši na teritoriji cele Srbije i to na dva uzorka – nacionalnom i uzorku domaćistava koja žive u romskim naseljima. Tokom istraživanja se koristi četiri upitnika – jedan za domaćinstvo, drugi za žene u fertilnom dobu i dva upitnika za decu jedan za decu mlađu od 5 godina i jedan za decu od 5 do 17 godina.

MICS predstavlja jedini izvor podataka za mnoge indikatore koji se odnose na zaštitu deteta, obrazovanje u ranom detinjstvu (pohađanje predškolskih ustanova), imunizaciju (vakcinacija dece), opšte obrazovanje, obrazovanje romske populacije, zatim zdravlje dece i žena, ishranu, itd.  U MICS istraživanje u Srbiji dodata su i nacionalno značajna pitanja poput zaposlenosti, pohađanja pripremnog predškolskog obrazovanja, stavovi prema deci sa smetnjama u razvoju. Cilj je da se pomogne u obezbeđivanju podataka koji ne postoje u administrativnim izvorima i podacima iz drugih istraživanja.

Posle skoro 2 godine priprema (metodoloških usklađivanja, instruktaža za sve učesnike itd.), MICS istraživanje je započeto 2. septembra i traje do 10. novembra 2019. godine.

Nacrt izveštaja o rezultatima istraživanja biće dostupni krajem marta 2020. godine. Diseminacija konačnih rezultata istraživanja planirana je za maj/jun 2020. godine.

Istraživanje se sprovodi kroz zajedničku saradnju EU Delegacije u Srbiji, UNFP-a, UNICEF-a i RZS-a.

Treba istaći da je MICS, zapravo, skraćenica istraživanja čiji je pun naziv Multiple IndicatorClusterSurveys odnosno Istraživanje višestrukih pokazatelja (o položaju žena i dece). MICS predstavlja istraživački program koji, na globalnom nivou, priprema UNICEF u saradnji sa različitim agencijama Ujedinjenih nacija. Istraživanje se sprovodi u saradnji sa nacionalnim statistikama  u petogodišnjoj dinamici.

Ovo je šesti ciklus MICS-a u Srbijii istraživanje će biti sprovedeno u periodu od 2. septembra do 10. novembra 2019. godine.

Ovim istraživanjem se prikupljaju različiti pokazatelji o položaju, pre svega, žena i dece, zatim o položaju porodica, položaju marginalizovanih grupa stanovništva itd.

MICS predstavlja jedini izvor podataka za mnoge indikatore koji se odnose na zaštitu deteta, obrazovanje u ranom detinjstvu (pohađanje predškolskih ustanova), imunizaciju (vakcinacija dece), opšte obrazovanje, obrazovanje romske populacije, zatim na zdravlje populacije, navike uishraniitd.

Cilj ovog istraživanja je da se pomogne u obezbeđivanju pokazatelja koji ne postoje u administrativnim izvorima i podacima iz drugih istraživanja.

Svi podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, prikupljeni podaci su službena tajna i objavljuju se isključivo u zbirnom (agregiranom) obliku.

Istraživanje se sprovodi kroz zajedničku saradnju EU Delegacije u Srbiji, UNFP-a, UNICEF-a i RZS-a.