Konkurs za nove policajce otvoren do 5. juna

26. Maj 2020
Konkurs za nove policajce otvoren do 5. juna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Od ovog broja njih 510 stručno će se osposobljavati za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 250 na radnom mestu saobraćajni policajac i 300 na radnom mestu granični policajac.

Zainteresovani se na konkurs mogu prijaviti do 5. juna uz izjašnjavanje za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Kandidat mora imati završenu četvorogodišnju srednju školu ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU).

Zainteresovani ne mogu imati manje od 18 niti više od 24 godine do dana zaključenja konkursa, odnosno, ne više od 27 godina ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Svi kandidati moraju imati važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije. Prijave sa dokumentacijom podnose se u policijskoj stanici u mestu prebivališta.

Uslovi konkursa mogu se naći i na sajtu MUP-a: www.mup.gov.rs  i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.