Mogućnosti i prednosti telemedicine iz ugla radiologa

Autor: Ivana Šešić Specijalista radiologije
25. Decembar 2022
Mogućnosti i prednosti telemedicine iz ugla radiologa

Iako se telemedicina u svetu razvijala paralelno sa tehnologijom, možemo reći da je svoj puni sjaj i ekspanziju kako u svetu, a zatim i u Srbiji, doživela pre 2 godine, sa pojavom pandemije virusa Covid-19. Statistika kaže da preko 55% poseta lekaru može zameniti telemedicina.

Prvi kontakt i mišljenje, a na osnovu simptoma ili tegoba koje pacijent ima, lako se može ostvariti odnosno pružiti i putem onlajn konsultacije, a ukoliko su potrebni pregled specijaliste ili dalje analize korisnici se na ovaj način lako mogu uputiti na pravo mesto, uz uštedu vremena kako lekara tako i pacijenata.

O telemedicini, njenim mogućnostima i prednostima razgovarali smo sa dr Ivanom Šešić, specijalistom radiologije i DokTok stručnjakom.

1. Kada ja Vaša specijalizacija u pitanju, radiologija, kako telemedicina može unaprediti komunikaciju između pacijenta i lekara?

Telemedicina, preciznije teleradiologija, je idelan tool za radiologiju!

Prvo, pacijenti imaju benefit od primene telemedicine u radiologiji jer nakon obavljenog radiološkog pregleda (X-ray, CT, MRI), ne moraju da čekaju specijalistički izveštaj u zdravstvenim ustanovama i lekarskim ordinacijama, već izveštaj i objašnjenje/tumačenje nalaza mogu obaviti virtuelno. Šta više, telemedicinu pacijenti mogu koristiti za traženje “second opinion”, odnosno “drugog mišljenja“.

Drugo, s obzirom na deficit radiologa svuda u svetu, pa tako i u Srbiji, upotreba telemedicine bi mogla u nekoj meri da nadoknadi ovaj deficit, jer se ovim putem “štedi vreme” lekara na putovanje do posla i nazad, zatim, stiču se uslovi da radiolog efikasnije organizuje svoje vreme i dostupnost za online konsultacije, a naravno, povećava se i produktivnost radiologa.

Zahvaljući DokTok platformi, usluge tumačenja radioloških izveštaja i traženje “drugog mišljenja“, se vrlo efikasno obavljaju potpuno besplatno ukoliko pacijenti kontaktiraju radiologe specijalističke lekarske ordinacije DOUTORA.

2. Usavršavali ste se u SAD-u iz oblasti veštačke inteligencije, akademskih istraživanja i kliničkih studija. Nakon toga ste se vratili u Srbiji. Šta je od stečenih znanja realno primenjivo ovde danas?

Lično iskustvo me dovodi do zaključka da u trenutnim okolnostima sva iskustva, znanja, veštine koje neko od nas stekne u bilo kojoj od “high income countries”, u mom slučaju je to SAD, nije lako implementirati u Srbiji. Naročito u medicini.

Brojni su razlozi zbog kojih je to tako, a prema mom mišljenju, dva su vodeća:

  • Prvo, visoko razvijena i skupa tehnologija koja je u upotrebi u SAD, kako u svakodnevnom životu, tako i u medicini.
  • Drugo, obučenost i medicinskog osoblja i pacijenata da koriste aplikacije, email, internet, softvere i poznavanje rada na računaru generalno, u SAD je na vrlo visokom nivou, dok je u Srbiji online komunikacija na vrlo niskom novou.

Trudim se da primenim znanja i veštine stečene u SAD, ali je to jako teško, upravo zbog navedenih razloga

3. Koje su mogućnosti telemedicine danas i u kojim slučajevima i kojim pacijentima telemedicina može biti od velike koristi?

Telemedicina omogućava kontakt između lekara i pacijenta putem video ili telefonskog poziva, što je, svakako mnogo komfornije nego čekanje u lekarskoj čekaonici.

Višestruka je korist od telemedicinskih usluga.

Na primer:

  • Komfor i udobnost koje omogućava virtuelna poseta lekaru, jer na taj način eliminišete čekanje u lekarskim čekaonicama, ne morate da izostajete sa posla, tražite parking, jednostavnije uklopite posetu lekaru u svoj svakodnevni raspored.
  • Kontrola infektivnih bolesti, kao što je COVID 19, ali i bilo koje druge vrste zaraznih bolesti, prehlade, gripa. Upotreba telemedicine smanjuje izloženost hroničnih bolesnika, trudnica i imunokompromitovanih raznim infektivnim agensima.
  • Virtuelni sastanak sa lekarom omogućava da pratnja pacijenta, najčešće je to neko od članova porodice, takođe, ne mora da uzima slobodan dan na poslu, već se putem video poziva uključi i doprinese tako što će lekaru dati neophodne informacije u vezi sa pacijentom, postavi pitanja, zabeleži odgovore i savete lekara.
  • Redovne posete hroničnih bolesnika lekaru opšte prakse ili internisti putem telemedicine su definitivno mnogo komfornije za pacijenta i za zdravstvene ustanove, jer se smanjuje broj pacijenata u čekaonicama, smanjuje se mogućnost prenosa virusnih ili bakterijskih infekcija, efikasniji odnos i razgovor pacijenta sa lekarom.

4. Da li se putem online konsultacija/ video poziva sa lekarom može dobiti kvalitetan savet, odnosno uputstvo za dalje eventualne korake na osnovu simptoma ili tegoba koje pacijent ima?

Apsolutno, da!

To se najpre odnosi na savete i uputstva lekara opšte prakse, interniste, dermatologa…

5. Svetska praksa pokazuje i veliku primenu telemedicine i u oblasti praćenja stalnih pacijenata, posebno kada govorimo o hroničnim bolestima koje zahtevaju redovan kontakt sa pacijentima i praćenje njihovih stanja. Kako, po Vašem mišljenju, telemedicina može unaprediti život hroničnim bolesnicima? (ako možemo i na nekom primeru konkretnom reći npr. Pacijent sa kardiološkim problemima i sl. )

Hronični bolesnici zahtevaju redovno praćenje u smislu ponavljanja laboratorijskih analiza u određenim vremenskim periodima, korigovanje terapije, praćenje simtoma. Primer su pacijenti koji boluju od kardiovaskularnih bolesti, zatim endokrinološki pacijenti (dijabetičari, oboljenja štitaste žlezde), dermatološki pacijenti, itd.

Sve navedeno se može vrlo efikasno pratiti i regulisati online konsultacijama.

6. Kakvo je vaš iskustvo sa DokTokom? Da li ste putem video konsultacija uspeli da rešite nedoumice koje korisnik ima odnosno odgovorite na pitanja?

Iskustvo sa platformom DokTok je izuzetno!

Pacijenti koji najčešće kontaktiraju specijalističku lekarsku ordinaciju DOUTORA putem DokTok platforme su oni kojima je neophodno dodatno objašnjenje i tumačenje radioloških nalaza, kao što su rtg snimci, CT, MRI i mamografski specijalistički izveštaji. Zatim, saveti i uputstva o tome koji je sledeći korak ukoliko je neophodna dodatna dijagnostika ili kom lekaru specijalisti da se obrate nakon obavljene dijagnostike, za koje vreme je neophodan kontrolni pregled, itd.

Platforma je vrlo jednostavna za korišćenje, te sam primetila da se i pacijenti starije životne dobi lako i jednostavno snalaze.

Ukoliko imate pitanje na ovu temu ili neku drugu, odaberite odgovarajućeg stručnjaka i zakažite svoju konsultaciju putem DokTok aplikacije već danas.