Nacionalne službe za zapošljavanje obustavljaju neposredan rad sa strankama

19. Mart 2020
Nacionalne službe za zapošljavanje obustavljaju neposredan rad sa strankama

Na osnovu mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje obustavljen je neposredan rad sa strankama. Neće se vršiti prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tražioca zaposlenja.

Oni su zamolili sve poslodavce koji podnose zahtev za izdavanje / produženje radne dozvole da ga upute elektronskim putem na mejl adrese filijala, u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na veb sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku „dokumenti / dozvole za rad“.

Iz NSZ-a apeluju na sve klijente da koriste alternativne oblike komunikacije – telefon, mejl i drugo.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ www.nsz.gov.rs i na ullaznim vratima svake filijale.

O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno će informisati javnost, stoji u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.