Najrizičniji ugostiteljski objekti

Autor: Slavica Panić
22. Oktobar 2020
Najrizičniji ugostiteljski objekti

Gradski štab za vandredne situacije nije doneo nikakve nove mere niti preporuke u odnosu na ponašanje građana u uslovima prisustva Covid-19 virusa. Suština obraćanja javnosti odnosi se na ozbiljnost poštovanja do sada donetih mera i preporuka kako bi se situacija koja je sada relativno povoljna i održala. Posebna pažnja skreće se na okupljanja građana u ugostiteljskim objektima i drugim prostorima uz poštovanje dozvoljenog broja i neophodne fizičke distance.Trenutna epiemiološka situacija u Užicu pokazuje relativno mali broj pacijenata zaraženih Covidom -19. U odnosu na septembar kada je u Užicu registrovano 16 sičajeva, u oktobru je taj broj, zaključno sa 21.10. nešto veći i iznosi 21 a najčešća starosna dob je između 35 i 65 godina. Ono što je važno je da u školama nije došlo do prenošenja infekcije, te da su dva učenika, jedan osnovac i jedan srednjoškolac inficirani van školskog prostora i da do daljeg prenošenja virusa nije došlo. Sa druge strane situacija u okruženju, gde brojke obolelih rastu, može uzrokovati porast broja na teritoriji grada. Jedini način da se situacija održi pod kontrolom je sprovođenje svih protivepidemijskih mera.

„Apelujemo na sve naše sugrađane da preduzmu jedan dodatni napora da zaštite pre svega sebe, jer štiteći sebe štitimo i sve nas. Ogromna je odgovornost vlasnika, kako trgovinskih tako i ugostiteljskih objekata, u pružanju usluga na bezbedan način sprovodeći sve potrebne mere. Ono što svi moramo poštovati jeste praćenje zdravstenog stanja svih zaposlenih i blagovremena reakcija na pojavu prvih respiratorih simptoma. Širenje zaraze je najbrže tamo gde ima veliki broj ljudi a preporuka je da se takva mesta izbegavaju. Kada je to nemoguće onda u tim okolnostima boravak svesti na minimum uz obavezno nošenje maske i poštovanje fizičke distance“, rekla je gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević.

Na dnevnom nivo će se pratiti broj obolelih pa će Gradski štab po potrebi donositi i nove mere i preporuke. Dodatne mere i pooštravanje postojećih u Užicu, sprovodiće se u skladu sa odlukama Kriznog štaba na nivou Srbije. Za sada će se samo pooštriti kontrole na sprovođenju dosadašnjih mera a njih će vršiti republički inspekcijski organi pre svega sanitarna inspekcija i lokalna komunalna policija.

„Što se samog kažnjavanja tiče, osnovna je nadležnost sanitarne inspekcije. Sve kontrole koje rade naše inspekcije, u formi zapisnika se upućuju sanitarnoj inspekciji koja zatim podnosi prekršajne prijave. U te kontrole se uključuju i drugi državni organi, bez obzira da li su nadležni za sprovođenje epidemijskih mera ili ne. Svi daju svoj doprinos u ispravnom vršenju delatnosti u vreme epidemije“, kaže načelnik Komunalne policije Užice, Zoran Militarov.

Prema saznanjima kojima raspolaže redakcija našeg portala, grad Užice trenutno nema nijednog sanitarnog inspektora.