Napori vatrogasaca i upotreba pene smanjuju količinu dima

13. Maj 2024
Napori vatrogasaca i upotreba pene smanjuju količinu dima

Gradski štab za vanredne situacije na sednici održanoj 13. maja 2024. godine konstatovao je da se aktivnosti na gašenju požara na deponiji RC „Duboko“ odvijaju u skladu sa utvrđenim planovima i prema utvrđenoj dinamici. Ono što je novina u odnosu na prethodni dan jeste da je preduzetim merama, efikasnom upotrebom pene za gašenje i naporima vatrogasasca spasilaca, u većoj meri smanjena opožarena površina, što je za posledicu imalo smanjenje količine dima.

Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Užice, konstatovano je da je u ranim jutarnjim časovima bilo oscilacija u kvalitetu vazduha, pre svega zbog vremenskih uslova i pojačanog vetra, ali su izmerene srednje vrednosti i dalje u dozvoljenim granicama. Sve informacije o stanju kvaliteta vazduha građani mogu dobiti putem sajta Zavoda za javno zdravlje Užice, Agencije za zaštitu životne sredine, kao i na sajtu grada Užica.

Gradski štab za vanredne situacije zaključio je da se nastavlja sa svim planiranim aktivnostima, uz poštovanje mera bezbednosti radi zaštite lica koja su angažovana na gašenju požara.

Nastavlja se i svakodnevna koordinacija svih angažovanih subjekata na gašenju požara i odmah po uočavanju potencijalnog problema obavestiti nadležne službe kako bi se isti blagovremeno rešio.

U Stručno-operativni tim neophodno je uključiti po jednog predstavnika svakog osnivača RC „Duboko“ radi neposredne koordinacije i komunikacije u sprovođenju potrebnih mera na gašenju požara i razmene neophodnih informacija o stanju i potrebama, navodi se u zaključcima Gradskg štaba za vanredne situacije koje je potpisala gradonačelnica Užica, dr Jelena Raković Radivojević.

Fotografija u tekstu—www.uzice.rs

Naslovna fotografija—Slavica Panić, Nova.rs