Nezaposlenost, obrazovni sistem i bezbednost muče mlade u Srbiji

12. Avgust 2018
Nezaposlenost, obrazovni sistem i bezbednost muče mlade u Srbiji

Preko milion i po mladih Srbije i samo četiri mlada poslanika (starosti do 30 godina) u najvažnijem predstavničkom telu građana/ki republike, dočekuju bez poboljšanog zakonskog okvira u njihovoj službi, ukazuju iz Krovne organizacije mladih Srbije, povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava 12. avgusta.

Foto Medija centar

Foto–Medija centar

U odnosu na 2017. godinu došlo je do značajnog pada procenta mladih koji veruju u demokratiju, dok 50 odsto smatra da Srbiju treba da vodi jak lider, izjavio je autor Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji- 2018. , Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih Srbije. 

Istraživanje koje je na uzorku od 1 200 mladih sa teritorije čitave Srbije rađeno u period maj- jul tekuće godine, pokazuje da je u odnosu na 2017. godinu, i dalje isti procenat mladih koji nisu za ulazak Srbije u Evropsku uniju i on je veći u odnosu na one koji su za evrointegracije.

Sve više mladih gubi poverenje u političke partije smatrajući “da su svi isti i da ne zastupaju javni interes”, na šta ukazuje i podatak da svaka treća mlada osoba ne glasa na izborima.

Na pitanje da li postoji političar kojem verujete, 76% mladih odgovorilo je negativno.

Istraživanje pokazuje da samo tri lokalne samouprave u Srbiji – Plandište, Bački Petrovac i Palilula – imaju na čelu osobe mlađe od 30 godina.

Mladi i dalje najviše poverenja imaju u vojsku, policiju, crkvu i Ministarstvo omladine i sporta.

Prema rezultatima pomenutog istraživanja, glavni problemi mladih su i dalje nezaposlenost, obrazovni sistem, ali ono što je nov podatak je problem bezbednosti mladih u Srbiji, rekao je Stojanović.

nezaposlenosts

 

Iako je broj nezaposlenih opao u poslednjih pet godina, svaka treća osoba i dalje ne veruje, niti ima garanciju da će naći posao odmah nakon završetka studija i smatra da se i dalje do posla dolazi preko veze.

Istraživanje pokazuje da i dalje najviše njih želi da se zaposli u državnoj službi, a kada završe školovanje 56 odsto njih ne zaposli se u struci.

Prema zvaničnoj statistici, među nezaposlenima u Srbiji je 146.000 mladih, četvrtina od ukupnog broja, a najviše ih je, 33 odsto, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

Krovna organizacija mladih Srbije je u okviru izveštaja   dala niz preporuka kako da poboljša sistemski položaj mladih u Srbiji.

U Srbiji, prema poslednjem popisu i demografskim istraživanjima, nešto više od milion i dvesta hiljada stanovnika čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina, a svake godine taj broj, zbog odlaska i iseljavanja mladih, manji je za dvadeset hiljada, izjavio je povodom Svetskog dana mladih  ombudsman, Zoran Pašalić, dodajući da briga koju kao država i društvo pokazujemo prema mladim generacijama i dalje ne ohrabruje.

mladi slika

Više od polovine mladih živi u porodičnom stanu i isto toliko njih nema svoje prihode, dok trećina nikada nije putovala van Srbije. U posebno teškom položaju su osobe sa invaliditetom, kojima mere podrške nisu dostupne u dovoljnoj meri, dok je mogućnost da se zaposle gotovo nepostojeća.

Mladi sa smetnjama u razvoju i psihičkim oboljenjima često su diskriminisani. Strah od toga da će biti odbačeni i stigmatizovani jedan je od glavnih razloga zbog kojeg se većina ustručava da zatraži pomoć nadležnih institucija, kaže ombudsnam, navodeći da se mladi retko obraćaju i instituciji Zaštitnika građana.

Iz njihovih pritužbi se zaključuje da su najčešći problemi sa kojima se suočavaju i visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo, nedovoljno razvijene usluge prevencije bolesti zavisnosti i rizičnog ponašanja, usluge pomoći i podrške u posebno osetljivim situacijama, prevencija i zaštita mentalnog i reproduktivnog zdravlja.