Novi zakon, strožija pravila

13. Maj 2016
Novi zakon, strožija pravila

Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona, odnosno do 5. marta 2019. godine, podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.

Građani koji žele da dobiju dozvolu za posedovanje oružja moraće da dokažu da su zdravstveno sposobni, i da je razlog zbog kojeg traže odobrenje opravdan, samo su neke od novina Zakona o oružju i municiji koji je počeo da se primenjuje 5. marta ove godine.Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje nadležna ustanova koja je dobila licencu, a to još uvek ne poseduje nijedna na području Zlatiborskog okruga, istakla je Ružica Đuričić, šef odseka za upravne poslove PU u Užicu.

Da bi neko dobio dozvolu za držanje oružja mora biti punoletan i državljanin Republike Srbije. Međutim, ne sme biti pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora protiv života i tela, kao i niz drugih krivičnih dela koja u sebi imaju elemente nasilja. Uslov je i da lice nije pravosnažno kažnjavano za prekršaj po javnom redu i miru u poslednje četiri godine od dana podnošenja zahteva.

Uz podnošenje zahteva plaćaju se i propisane takse. Taksa za obrazac oružnog lista košta 1500 dinara, dok je za taksu za oružje sa olučenim cevima potrebno platiti 5 360, odnosno 2560 dinara za oružje sa neolučenim cevima. Oružni list se izdaje na biometrijskom obrascu koji podseća na ostala dokumenta – lične karte i pasoše. Bitno je napomenuti da i oni koji već imaju oružne listove, moraju da zamene za nove biometrijske. Rok za zamenu zavisi od toga da li je reč o trofejnom ili lovačkom oružju.

Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona, odnosno do 5. marta 2017. godine, preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije. Fizička lica koja imaju izdat oružni list sa pravom korišćenja lovačkog oružja sa neolučenim cevima, dužna su u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona da predaju navedenu ispravu nadležnom organu.

– Karabinska, pištoljska i revolverska municija mogu se kupiti uz vazeću ličnu kartu i oružani list.
– Vazdušne puške cal. 4,5mm i početne brzine do 200m/s mogu se kupiti bez odobrenja za nabavku, ne registruju se u MUP-u i mogu ih kupiti sva lica starija od 16. godina sa vazećom ličnom kartom.
– Vazdušne puške cal. 4,5mm i 5,5mm i početne brzine preko 200m/s kupuju se bez odobrenja za nabavku uz obaveznu registraciju u MUP-u u roku od 8.
dana.
– Sprejevi za samoodbranu i elektrošokovi mogu se prodavati svim licima starijim od 16. godina uz ličnu kartu.

Ovaj zakon stupio je na snagu danas, 5. marta 2016. godine. Više o novom zakonu možete pročitati OVDE.