Otpočele aktivnosti na unapređenju podrške za žene sa invaliditetom u Užicu

28. Jun 2020
Otpočele aktivnosti na unapređenju podrške za žene sa invaliditetom u Užicu

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost UN Women i uz finansijsku podršku Evropske komisije, pokrenula je niz aktivnosti u Užicu usmerenih na unapređenje sistema podrške za žene s invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja. Aktivnosti će se sprovoditi do aprila 2021. godine. Pored Užica, aktivnosti se realizuju i u sledećim opštinama: Doljevac, Kragujevac, Mionica, Negotin, Novi Kneževac, Raška, Valjevo, Vranje i Žabalj.

Iako pristup opštim i specijalizovanim uslugama za žene izložene nasilju garantuju nacionalno i međunarodno pravo i standardi, žene sa fizičkim, senzornim i intelektualnim invaliditetima nailaze na bezbroj prepreka. Žene sa invaliditetom osećaju se isključenim iz života u zajednici, što je prouzrokovano ukrštanjem stereotipne percepcije invaliditeta sa rodnim stereotipima. Ženama s invaliditetom uskraćuju se informacije o zaštiti prava na život bez nasilja, kao i pristup odgovarajućim uslugama podrške.

U redovnim okolnostima, žene s invaliditetom suočavaju se sa nepristupačnošću na svim nivoima: od arhitektonske nepristupačnosti, preko brojih stereotipa pružalaca usluga, do nepristupačnih komunikacija. Tokom kriznog perioda izazvanog pandemijom korona virusa,  duboko ukorenjena marginalizacija žena s invaliditetom jasno se ispoljila i intenzivirala u mnogobrojnim aspektima, usložnjavajući njihove ustaljene izazove. Položaj žena sa invaliditetom koje žive u nasilju posebno je rizičan za vreme karantina, jer su neprekidno izložene nasilnim partnerima ili članovima porodice, a njihovo pravo na privatnost je ugroženo, kao i mogućnost da potraže podršku.


Aktivnosti koje će se sprovesti u narednih godinu dana u Užicu i drugim opštinama Srbije, usmerene su na podizanje svesti o stanju postojećih usluga i potrebama žena sa invaliditetom, uvođenje novih i prilagođavanje postojećih usluga, obezbeđivanje pristupačnih, dostupnih i kvalitetnih usluga, kao i prilagođenih modela komunikacije u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje. Zbog nedovoljne vidljivosti žena sa invaliditetom za vreme krize i nakon nje, kao i nedostatka svesti o njihovom položaju i specifičnim oblicima nasilja kojima su izložene, aktivnosti će biti usmerene i  na promenu percepcije relevantnih donosilaca odluka, ključnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou, pružalaca opštih i specijalizovanih usluga, žena sa invaliditetom i lokalne zajednice u celini.


Očekivane su promene, kako na individualnom planu stručnjaka koji rade u bezbednosti, pravosuđu, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, tako i na institucionalnom nivou, jer će se lokalne institucije osnažiti kroz interne procedure i standarde postupanja, kako bi bolje reagovale na nasilje nad ženama sa invaliditetom.

Sve žene s invaliditetom iz Užica i drugih gradova Srbije, dobrodošle su da se obrate Organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA, kako bi došle do traženih informacija i adekvatne podrške na način koji je njima najprihvatljiviji.  SOS služba za podršku ženama u situaciji nasilja Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA poštuje principe pristupačnosti i pruža podršku ženama s invaliditetom izloženim nasilju i diskriminaciji. Usluge SOS službe dostupne su svakog radnog dana od 9 do 16 časova putem telefona: 066 447 040 (poziv, sms i vajber), mejla: office@izkrugavojvodina.org, kao i društvenih mreža, fejsbuka: @izkrugavojvodina i instagrama: @iz_kruga_vojvodina.