Overa legitimacija za besplatan autobuski prevoz

08. Januar 2020
Overa legitimacija za besplatan autobuski prevoz

Na šalteru JP “Užice razvoj” na Autobuskoj stanici u Užicu u toku je overa legitimacija za besplatan prevoz u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Užica za lica koja ostvaruju pravo na dobijanje legitimacije u skladu sa izmenjenom Skupštinskom odlukom o besplatnom prevozu.

Podsećamo da prema ovoj Odluci pravo na dobijanje legitimacije imaju lica starija od 65 godina života ukoliko nemaju prihode i penzioneri čije penzije nisu veće od 25 hiljada dinara.

Pravo na regresiran prevoz ostvaruju i osobe sa invaliditetom – korisnici invalidskih kolica, slepe i slabovide osobe čije je oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi od I do IV grupe invaliditeta, civilni invalidi rata od I do IV grupe invaliditeta, osobe sa grupom invaliditeta ukoliko imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak ili ortopedsko pomagalo.

U kategoriji onih koji ostvaruju pravo na besplatan prevoz su i lica obolela od težih bolesti kao što su distrofija, paraplegija, kvadriplegija, cerebralna paraliza, lica koja idu na dijalizu i oboleli od karcinoma.

Validnost legitimacija će se produžavati za naredni period od šest meseci. Prilikom overe legitimacija za lica koja imaju penziju manju od 25 hiljada dinara neophodno je priložiti poslednji ček od penzije.

Prema Skupštinskoj odluci pravo na regresirani prevoz imaju penzioneri sa
prebivalištem na teritoriji grada Užica, stariji od 65 godina, sa penzijom od
25 001,00 dinar zaključno sa 30 hiljadadinara. Visina učešća u ceni prevoza je hiljadu dinara za polugodišnje korišćenje autobuskog prevoza.

Radno vreme šaltera na Autobuskoj stanici za overu je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.