Poreska rešenja za paušalce u elektronskoj formi

13. Januar 2020
Poreska rešenja za paušalce u elektronskoj formi

Poreska uprava od danas,13. januara počinje da dostavlja rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce isključivo u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi). Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave.

Svaki obveznik paušalnog oporezivanja ima pristup poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave, kroz koje će im biti dostavljana rešenja o utvrđenoj obavezi. Za pristup portalu ePorezi neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat. Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime obveznika obavlja druga osoba, poreski obveznik je dužan da tu osobu ovlasti.

Podsećamo, kvalifikovani elektronski seritifikat izdaju ovlašćena sertifikaciona tela: MUP, Privredna komora Srbije, PTT, Halcom i E-Smart Systems. Sve informacije o nabavci i korišćenju sertifikata mogu se naći na njihovim sajtovima.

Jedna od novina je i kalkulator paušalnog poreza i doprinosa koji je na portalu Poreske uprave svima dostupan, tako da unosom zadatih parametara obveznici mogu sami izračunati iznos mesečnog paušalnog poreza.

Detaljnije o sistemu paušalnog oporezivanja poreski obveznici mogu dobiti pozivom Kontakt centra Poreske uprave (011/ 331 01 11) ili se informisati na sajtu (www.purs.gov.rs) i društvenim mrežama Poreske uprave.

Treba istaći da se u 35 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu “Vaš poreznik” takođe mogu dobiti sve neophodne informacije o sistemu paušalnog oporezivanja.