Priboj rešava problem vodotokova od bujičnih poplava

27. Novembar 2018
Priboj rešava problem vodotokova od bujičnih poplava

Ugovor o radovima na sanaciji vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Priboj predstavnici ove opštine potpisali su sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, kao i sa izvođačem radova “JUGOKOP PODRINjE” iz Šapca.  

Ovim projektom Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansira sređivanje vodotokova na teritoriji opštine Priboj u iznosu od 111.375.168 din sa PDV.

Po rečima Saše Vasilića, zamenika predsednika opštine Priboj, JUGOKOP kao izvođač radova je dužan da za 10 dana od potpisivanja ovog ugovora uđe u realizaciju pomenutog projekta, a dužan je da za 150 dana taj posao i završi.

“Projekat se sastoji iz dva dela, prvi deo su hitni radovi za zaštitu od poplava deonica na vodotokovima drugog reda Goduški potok, potok Rečica i Rabrenovački potok. Za sanaciju i zaštitu od poplava ovih vodotokova biće opredeljeno oko 80% odobrenih sredstava, i u tom smislu se planira izgradnja ustava na ovim deonicama, izgradnja novih obaloutvrda, te će na taj način biti zaštićeni vodotokovi a građani više neće imati problema sa bujičnim poplavama.”, rekao je Vasilić.

On je podsetio da su bujične poplave bile dugogodišnji problem i da će sa ovim projektom taj problem biti rešen.

Ostatak novčanih sredstava planiran je za hitne radove na čišćenju i sanaciji vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Priboj i to vodotok u naselju Rača – Račanski potok, vodotok Rača, vodotok Rabrenovac, vodotok Goduša,vodotok Potočnjak, vodotok Crnuzi, vodotok Lučice, vodotok Jarkovac, vodotok Rača, vodotok Kutlovac, Podsojački vodotok, vodotok Miliješ, vodotok Jarmovac i Makovac. Svi ovi vodotokovi biće očišćeni, kao i da se svi postojeći građevinski objekti poput obaloutvrda i ustava, saniraju i dovedu u prvobitno stanje.

Na poslovima izrade elaborata i pripreme projektno-tehničke dokumentacije bilo je angažovano JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja.