Raskorak između teorije i inkluzivne prakse

23. Oktobar 2017
Raskorak između teorije i inkluzivne prakse

U Užicu je nedavno održan okrugli sto u okviru projekta Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život koji se realizuje u okviru trećeg poziva prekogranične saradnje IPA Crna Gora- Srbija.

Dnevni centar iz Pljevalja je nosilac projekta u Crnoj Gori, a u Srbiji ta uloga poverena je osnovnoj školi Dimitrije Tucović iz Čajetine.

Svetlana Dujovic
Partneri u Crnoj Gori su Dnevni centar u Beranama, udruženje roditelja dece sa smetnjama “Zračak nade” i Gimnazija Tanasije Pejatović iz Pljevalja, dok je u Srbiji to škola Midorag V. Matić i udruženje Zlatiborski krug.

Projekat je izuzetno značajan jer podržava inkluziju i odnos prema deci sa smetnjama u razvoju u obe države, ocenila je Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju u Pljevljima, dodajući da je plan da se u obe države unapredi svest građana da pruže podršku uključivanju dece sa smetnjma u razvoju u život zajednice.

okrugli sto i Jana

Jelena  Pavlović, koordinatora za inkluzivno obrazovanje u Školskoj upravi Užice je predstavila zakonska rešenja kroz koja se obezbeđuje podrška sprovođenju i unapređenju inkluzije, dok su defektolozi Specijalne škole iz Užica Sandra Šobotović, Vesna Boričić i Danijela Jovanović, predstavili školske aktivnosti i rezultate projekta.

Od 2009. godine kada je uveden Zakon o inkluziji u srpske skole, nailazilo se na niz problema a ključni se ogledaju u neopremljenisti škola i nepripremljenisti nastavnog kadra, ocenila je Milka Vasiljević, direktorka Osnovne škole “Dimitrije Tucović” iz Čajetine, koja je nosilac projekta u Srbiji.
Ona kaže da svake godine bar po jedno dete koje se upisuje u školu Dimitrije Tucovic po oceni psihologa bude predloženo za IOP, odnosno individualni plan rada što je prepoznato primenom zakona o inkluziji.
Vasiljevićeva podseća da su do sada samo romska deca imala personalne asistente, a da je u najavi da će u dogledno vreme i ostalima biti omogućena ova podrška koja dodatno utiče na podizanje kvaliteta nastave za svu decu.

Biljana Kuzmanović, novinar i dobitnica UNICEF-ove nagrade za prilog o socijalnoj inkluziji devojčice sa smetnjama u razvoju, istakla je da mediji imaju izuzetno važnu ulogu u promociji prava i potreba dece sa smetnjama u razvoju.

Zaključci sa ovog skupa se pre svega odnose na raskorak između teorije i sprovođenja inkluzije u praksi i na važnost primera dobre prakse kao što je Specijalna škola „Miodrag V. Matić“.  Istaknut je značaj primene asistivne tehnologije u obrazovanju i mogućnosti koje se otvaraju za decu i mlade razvijanjem obrazovnog okruženja i programa koji obezbeđuju iste obrazovne uslove za svu decu.

U diskusiji su učestvovali i predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom, Gradskog udruženja slepih i slabovidih, Interresorne komisije, Centra za socijalni rad i drugih užičkih institucija i organizacija.

Za kraj novembra na Zlatiboru je najavljena Regionalna konferencija posvećena unapređivanju obrazovne i socijalne inkluzije dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz upotrebu asistivne tehnologije, koja će krajem novembra biti održana na Zlatiboru.

Jana cita tekst

 

 

 

U okviru okruglog stola učenici VI-3 Osnovne škole “Nada Matić”, Jani Maksimović dodeljena je nagrada za prvo mesto koje je na literarnom konkursu u okviru projekta “Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život” podelila sa učenicom iz Čajetine.