Raspisani pozivi za mere aktivne politike zapošljavanja

Autor: uzice.rs
14. Jun 2020
Raspisani pozivi za mere aktivne politike zapošljavanja

Grad Užice i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Užice krajem maja potpisali su Sporazum o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za čiju je realizaciju Akcionim planom za zapošljavanje Grad izdvojio sredstva u iznosu od 9 miliona dinara, a NSZ je obezbedila oko 8,8 miliona. U planu je realizacija četiri mere aktivne politike zapošljavanja i to: program javnih radova za nezaposlene osobe sa invaliditetom, program dodele subvencija za samozapošljavanje, program stručne prakse i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootovrenim radnim mestima.

Direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Užice Zorica Milošević istakla je da su pozivi raspisani 1. juna. Poziv za samozapošljavanje i javni rad trajaće do 19. juna, dok će pozivi za nova radna mesta i za program stručne prakse trajati to utroška raspoloživih sredstava koji su opredeljeni za ove namene.

„Planirano je da se od 90 do 100 lica uključi ove godine u ova četiri programa. Do sada je postojalo veliko interesovanje za ove mere kako nezaposlenih lica tako i poslodavaca.“

Programom stručne prakse promoviše se zapošljavanje mladih i analizom lokalnog tržišta rada ova mera je opredeljena od strane užičke filijale jer je u prethodnim godinama veliki broj lica bio uključen u ove mere.

„Lica koja su uključena u program stručnog osposobljavanja primaju novčanu pomoć i troškove prevoza u iznosu od 20 000, 22 000 i 25 000 dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme, a program traje 6, 9 ili 12 meseci. Što se tiče subvencija za nova radna mesta 200 hiljada dinara se dodeljuje poslodavcu koji na neodređeno vreme zaposli lice iz teže zapošljivih kategorija. Poziv je definisao da su teže zapošljive kategorije mladi do 30 godina, nisko kvalifikovana i nekvalifikovana lica, tehnološki viškovi, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći. Iznos subvencije je 200 hiljada za svako lice iz ovih kategorija, a za osobe sa invaliditetom i korisnike socijalne novčane pomoći taj iznos je 240 hiljada dinara“ navela je direktorka..

Veliki broj sugrađana se prijavio na javni poziv za meru samozapošljavanja koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje za koji je odluka doneta 20. maja. Ovim putem obaveštavaju se sva lica koja nisu prošla na tom javnim pozivu da mogu konkurisati po pozivu koji je sada raspisan u saradnji sa Gradom. Potrebno je da se zainteresovani jave u prostorije službe i podnesu zahtev na novom obrascu, dok će sva priložena dokumenta koja su predata za prethodni poziv biti kopirana i priložena za aktuelni poziv.