Rekonstrukcija nedavne rekonstrukcije

04. Avgust 2018
Rekonstrukcija nedavne rekonstrukcije

Kada je 11. juna ove godine u prisustvu predstavnika V uprave, člana Gradskog veća zaduženog za mesne zajednice i još nekoliko gradskih činovnika, najavljivao završetak rekonstrukcije ulice Kralja Petra prvog, direktor JP “Užice razvoj” Nikola Maksimović koji je kordinirao poslovima nije ni slutio da će nepuna dva meseca kasnije morati da obrazlaže šta su mogući uzroci podizanja asfalta.

Nikola i Maric

Naime, devijacija oko 40 metara kolovoznog zastora vidljiva je golim okom od raskrsnice sa ulicom 2. Proletereske dužno ka Rosuljama a na tom delu se otvorila i rupa prečnika 40X40 cm.  

rupa odozgo

Podizanje asfalta u ovoj ulici ustanovili smo krajem prošle nedelje, i za sada je izvesno da je uzrok velika količina padavina u proteklom periodu.

Vodovod je prekontrolisao vodovodne i kanalizacione instalacije i po izveštaju iz ovog preduzeća problem nije evidentiran. Rešenje možda treba tražiti u nepostojećoj kišnoj kanalizaciji u ovoj ulici i činjenici da su u ovom ali i u mnogim drugim delovima grada meštani samoinicijativno uveli fekalnu u kišnu kanalizaciju. Pre nego što Putevi Užice koji su izvodili radove, u utorak podignu već propali asfalt i pristupe postavljanju novog u istom profile, dogovorena je još jedna provera stanja instalacija, tvrdi Maksimović.

pogleda ka Trgu

On kaže da ništa nije slutilo da će tako brzo doći do ovog problema, jer je sve iskontrolisano pre nego što se pristupilo postavljanju asfalta početkom juna.

Kišna kanalizacija u ovoj ulici nije postavljena jer kompletan sliv delimično odlazi u Dositejevu, dok ostatak prihvata rešetka na dnu Kralja Petra prvog, kaže on. Projekat kišne kanalizacije za ovu ulicu nije ni urađen, navodi Maksimović, dodajući da su projektanti istakli da je ulica pod velikim nagibom zbog čega je potrebno postaviti veliki broj šahti i slivnika, jer bi u tom slučaju moralo u kišnu kanalizaciju uvesti i najveći deo naselja Pora.

resetka On objašnjava da su iskustva projektanata da je na 200 metara kvadratnih određene ulice potrebno postaviti jedan bubanj slivnik za prikupljanje vode. U pojedinim slučajevima mora se i pojačati broj bubanj slivnika zbog specifičnosti lokaliteta. Kao primer za to,  navodi ulicu Vukole Dabića, gde će zbog najnižeg dela ulice biti dodato pet bubanj slivnika u odnosu na prvobitno projektnovano čime će se omogućiti adekvatan protok vode.


Inače, Putevi Srbije koji su sa 9,5 milion dinara (sa PDV-om) finansirali ovaj projekat, a investiraće dodatna sredstva  i u rekonstrukciju rekonstrukcije ulice Kralja Petra prvog, tvrdi Maksimović.


Podizanje asfalta nakon obilnih kiša primetno je i u Beogradskoj ulici, gde je stradao deo trotoara, zatim u  delu Druge proleterske, a pojavila su se i brojna klizišta, referiše Maksimović,ističući klizište u Drežniku, oštećenja putnih pravaca u Trnavi i Ribaševini i pad potpornog zida na kuću na Pori, gde će nadležne službe hitno intervenisati.