Sa Ponikava protiv besnila

09. Jun 2016
Sa Ponikava protiv besnila

Sa aerodroma Ponikve pet letačkih dana biće sproveđena akcija oralne vakcinacije divljih životinja protiv besnila. Iz 11 aviona dejstvovaće se na području Zlatiborskog i Raškog okruga, Kruševca, Paraćina sve do Vojvodine. Ponikve su izabrane zbog pogodnih vetrova i lokacije sa koje je moguće pokriti veliku teritoriju Srbije.

Oralna vakcinacija divljih životinja protiv besnila koju u Srbiji finansira Evropska unija sprovodi se od 2010. godine. Fokus je na lisicama koje su najveći pronosioci besnila koje je nemoguće lečiti. Iskorenjivanjem besnila kod lisica, biće zaštićene i domaće životinje kao prva linija koja bi mogla da ugrozi i ljude, ističe Aca Đorđević, menadžer STS avijacije koja je na tenderu dobila ovaj posao.

Vakcina se sastoji iz hranjivog dela – omotača i ampule koja se nalazi unutra. U tečnom je stanju i zaštićena je plastično –aluminijumskim omotačem smeštenim u sredini hranjivog omotača. S obzirom da je izrađen od ribljeg brašna, omotač je primamljivog mirisa i ukusa za životinje. Kada životinja ugrizom probije kapsulu, vakcina dolazi u kontakt sa sluznicom i od tada počinje dejstvo vakcine na imuni sistem. U periodu od 21 dan vakcina se razvija i daje životinji imunitet od besnila u narednih 12 meseci. Ovi mamci nisu štetni i opasni za zdravlje ljudi i domaćih životinja ako se njima pravilno postupa. Vakcina je testirana na psima, mačkama i drugim životinjama i dokazana je njena neškodljivost.

Izbacivanje oralne vakcine iz vazduha pokazalo se vrlo efikasnim u zemljama u okruženju – Hrvatskoj, Mađarskoj, BIH, Sloveniji, Makedoniji. Mamci će se bacati na poljima i površinama gde se nalaze staništa divljih životinja, zbog čega se ne treba plašiti da će se vakcine naći u blizini ljudi. Ukoliko se na otvorenom naiđe na mamac, ne treba ga dirati a ako se već dođe u kontakt sa vakcinom kojoj nije oštećen omotač, dovoljno je temeljno oprati ruke. Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa rukama, bez obzira na odsustvo opasnosti, potrebno je obratiti se lekaru.

Do sada se dva puta godišnje u proleće i u jesen oralna vakcinacija obavljala sa aerodroma iz Zrenjanina i Bora, a ubuduće će biti uključene i Ponikve. 

Aktivnosti oralne vakcinacije protiv besnila divljih životinja sprovode Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz podršku Delegacije EU na osnovu Strateškog programa kontrole, praćenja i iskorenjivanja besnila koji je usvojen od strane Uprave za veterinu u novembru 2010. godine. Program je predvideo primenu oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda u trajanju od najmanje 5-6 godina u kontinuitetu (10 do 12 kampanja vakcinacije), u jesen i u proleće.

Inače, ukupan broj slučajeva besnila u našoj zemlјi je značajno smanjen uvođenjem oralne vakcinacije divlјih životinja. U 2015-oj godini zabeležena su 2 slučaja besnila u Srbiji. U 2014. godini zabeležena su 3 slučaja, u 2013. godini 5 slučajeva, u 2012. godini 19 slučajeva, a u 2011. godini 46 slučajeva. Ovo je značajno manje u odnosu na 2010. kada je evidentirano 104 slučaja, i u odnosu na 2009. kada je zabeležen 181 slučaj besnila, a pre početka oralne vakcinacije.