Savladati i iskoristiti strah

07. Jun 2017
Savladati i iskoristiti strah

Kako pretvoriti strah u životnu energiju.

Strah je elementarna egzistencijalna sila, nagon bez kojeg nema održanja. Međutim, ukoliko se u svakodnevnom životu taj nagon suviše lako aktivira, pretvoriće se u veliku prepreku koja na kraju sučeljavanje sa problemima svodi ili na bekstvo ili na robovanje volji drugih.

Prelazeći dug put od zastrašenog deteta u dalekoj zemlji do međunarodno afirmisanog pregovarača, specijaliste za konfliktne komunikacije, autorka ove knjige morala je da savlada prepreke koje joj je strah postavljao od detinjstva.

Dramatizacijom konkretnih situacija iz svog života, detaljnim tumačenjem proživljenih događaja, u kojima će svako od nas prepoznati i svoja iskustva, autorka će nam demonstrirati ne toliko tehnike odbrane od straha koliko principe na kojima moramo zasnovati svoje postojanje kako bismo se uspešno suočili sa osećajem ugroženosti – bez obzira na njegov imaginarni ili realni uzrok.

•Kako prebroditi strahom ispunjene školske dane

• Može li se savladati trema pred publikom

• Šta to razjeda prijateljstva

• Zašto vodimo lažne razgovore

• Kada se gubi sposobnost slušanja drugih

• Postoji li tajna uspeha u pregovorima

• Zašto muževnost i ženstvenost gube svoja uporišta

• Kako zaštititi sebe od nasilja

• Kada treba reći ne•