Stipendije za studente iz Čajetine

15. Novembar 2019
Stipendije za studente iz Čajetine

Opština Čajetina je raspisala konkurs za stipendiranje studenata sa teritorije opštine Čajetina po osnovu postignutog uspeha i deficitarnosti struka za školsku 2019/20. godininu. Prijave se podnose do 21. novembra. Pravo na opštinsku stipendiju nemaju studenti koji istovremeno primaju stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije.

Po osnovu postignutog uspeha na studijama stipendije se dodeljuju svim zainteresovanim studentima druge i viših godina studija fakulteta koji se finansiraju iz budžeta i koji su u prethodno završenoj godini studija ostvarili prosečnu ocenu 8,00 ili višu i u toku školovanja nisu gubili više od jedne godine studija.

Po osnovu deficitarnosti struka jedna stipendija biće dodeljena zainteresovanim studentima prve ili viših godina studija medicinskog fakulteta koji se finansiraju iz budžeta.

Stipendije po osnovu postignutog uspeha i deficitarnosti struka dodeljivaće se za period od 1. novembra 2019. godine, pa zaključno sa 31. oktobrom 2020. godine, izuzev za mesec jul i avgust, u mesečnom iznosu od 10 hiljada dinara , a za deficitarne 11.700 dinara, bez obaveze vraćanja.

Na konkurs se mogu javiti redovni studenti fakulteta koji se finansiraju iz budžeta i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Čajetina najmanje 12 meseci pre raspisivanja konkursa.

Prijave se podnose Opštinskom veću Čajetina, na uslužnom centru opštine do 21. novembra 2019. godine. Odluka o izboru kandidata biće doneta po isteku roka za prijavljivanje. Prava i obaveze između Opštine Čajetina i studenata korisnika stipendije bliže će biti regulisana posebnim ugovorom.

Uz prijavu se podnose sledeći dokazi:

– uverenje o godini studija,

– uverenje o prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija,

– dokaz o mestu prebivališta (kopija lične karte),

– tekući račun banke.

Izbor kandidata će se vršiti u skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata visokih škola sa teritorije opštine Čajetina. Neblagovremeno podnete prijave i bez potrebnih dokaza neće se uzeti u razmatranje.