Sve što je važno da znate o HIV/AIDS-u

Autor: Nenad Ljubenović, lekar opšte prakse
01. Decembar 2022
Sve što je važno da znate o HIV/AIDS-u

Kao i svake godine, 1. dеcеmbrа obeležava se Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Slоgаn оvоgоdišnjе каmpаnjе organizacije UN-a za borbu protiv HIV-a (UNAIDS) – „Izјеdnаčimо” nas poziva da izbrišemo nejednakosti i diskriminaciju i time pоmоgnеmо u окоnčаnju оvе pаndеmiје, sа ciljеm dа sе dо 2030. gоdinе окоnčа AIDS као glоbаlnа prеtnjа pо zdrаvljе.

Šta je HIV?

Humani imunodeficijentni virus (HIV) je retrovirus koji uzrokuje bolest AIDS (acquired immunodeficiency syndrome), oboljenje koje se karakteriše progresivnim slabljenjem imunog sistema obolelih osoba, što posledično dovodi do povećane osetljivosti organizma na razne infekcije i pojave nekih malignih bolesti.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je u 2021. godini u svetu živelo 38,4 miliona osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija, a da je umrlo oko 650 hiljada osoba od AIDS-a i bolesti povezanih sa HIV-om.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ od 1985. do novembra 2022. godine ukupno je registrovano 4524 osoba inficiranih HIV-om i 2152 obolelih osoba od AIDS-a i ukupno je bilo 1192 umrlih osoba . Samo u 2022. godini je prijavljeno 152 novoinficiranih HIV-om u R. Srbiji.

Kako se prenosi?

Nezaštićeni seksualni odnosi tj. bez kondoma (analni, vaginalni i oralni seks) su najčešći putevi prenosa HIV infekcije. Pored toga, prenos sa majke na dete je moguć u toku trudnoće, porođaja i dojenja. Parenteralni način prenosa podrazumeva prenos putem krvi, najčešće prilikom razmena igala kod intravenske upotrebe narkotika, tetoviranja/ pirsinga (ukoliko se obavlja nesterilnim instrumentima u nehigijenskim uslovima).

Bitno je napomenuti da se HIV ne prenosi dodirom, grljenjem, rukovanjem, boravkom u istoj prostoriji sa osobom inficiranom HIV-om, preko pribora za jelo, ujedom i ubodom insekata i životinja, na javnim mestima i korišćenjem javnih bazena.

Kako se manifestuje?

Nakon inficiranja, u prvih 3-6 nedelja se mogu javiti nespecifični simptomi i znaci bolesti u vidu stanja sličnih gripu, gastroenteritisi, povišena telesna temperatura, glavobolja, malaksalost, uvećani limfni čvorovi, ali može proći i potpuno asimptomatski, bez prisustva bilo kakvih simptoma. Posle toga kreće klinički asimptomatska faza koja u proseku traje oko 10 godina, ali postoje individualne razlike u trajanju, pa ta faza može trajati kraće ili duže od tog perioda.

Klinički manifestna faza nastaje kao posledica razaranja imunog sistema, tačnije posebnih „ T-pomoćničkih “ limfocita koji su nam bitni za odbranu organizma od raznih infekcija i malignih bolesti. Kao posledica toga dolazi do uvećanja limfnih čvorova u telu i učestale pojave raznih infekcija koje se mogu javiti bilo gde u telu i mogu biti životno ugrožavajuće. Infekcije nastale zbog tako oslabljenog imunog sistema nazivamo „ oportunističkim “.

Lečenje

Terapija HIV infekcije obuhvata antiretrovirusnu terapiju i lečenje oportunističkih infekcija i tumora. Pravilnom i blagovremenom terapijom se takve infekcije leče, ali naš imuni sistem se ne oporavlja usled prisustva i dejstva HIV-a.

Antiretrovirusna terapija uključuje primenu više različitih lekova koji vrše supresiju aktivnosti HIV-a. Savremena terapija, koja je donela revoluciju u lečenju HIV-a, je visoko aktivna antiretrovirusna terapija (HAART). Ova vrsta terapije smanjuje pojavu oportunističkih infekcija i tumora, što znatno produžava život HIV pozitivnih osoba.

Prevencija

S obzirom da ne postoji adekvatna vakcina, kao i terapija koja nudi izlečenje, najveći značaj je u prevenciji nastanka infekcije HIV-om.

Osnovne mere prevencije su pravilna i dosledna upotreba kondoma, izbegavanje rizičnih seksualnih kontakata, jednokratno korišćenje igala kod intravenske upotrebe narkotika i poštovanje osnovnih medicinskih principa sterilizacije instrumenata kojim se vrše bilo kakve dijagnostičke i terapijske procedure kao i tetoviranje/pirsing.

“ Ukoliko i sami razmišljate o ovome i želeli biste da konsultujete stručnjake –  lekari različitih specijalnosti, kao i psiholozi i psihoterapeuti svakodnevno su dostupni na platformi za video konsultacije DokTok, kao i na DokTok mobilnoj aplikaciji. Preuzmite DokTok aplikaciju sa #Google Play ili #App Store i zakažite svoju video konsultaciju.”

Fotografija—doktok.rs