Svetski dan Dišenove mišićne distrofije obeležen pod sloganom “Prijateljstvo je moć”

07. Septembar 2021
Svetski dan Dišenove mišićne distrofije obeležen pod sloganom “Prijateljstvo je moć”

U prisustvu članova Udruženja Distrofičara Zlatiborskog okruga, roditelja i prijatelja kao i dece iz užičkih škola koja su učestvovala u radionicama, a pod sloganom ” Prijateljstvo je moć” na Gradskom trgu u Užicu obeležen je Svetski dan Dišenove mišićne distrofije. Dan Dišenove mišićne distrofije je ustanovljen radi promovisanja i predstavljanja prava i mogućnosti osoba obolelih od ove neuromišićne bolesti. Nedostatak svesti o ovoj bolesti doprinosi zakašnjenju u dijagnostikovanju i lečenju od dve i po godine u proseku, podsetila je Ana Đokić sekretar Udruženja.

“Želja nam je da u saradnji sa ustanovama i institucijama u gradu skrenemo pažnju javnosti na mogućnosti i probleme sa kojima se ove osobe svakodnevno suočavaju. Misija udruženja je stvaranje uslova za kvalitetan, samostalan život u zajednici kroz pružanje podrške članovima, a zastupajući ostvarivanje njihovih prava, unapređenja njihovih preostalih kapaciteta i punu društvenu uključenost. Jedna od aktivnosti kojom se teži ostvarivanju navedenih ciljeva i misije jeste obeležavanje dana Dišenove mišićne distrofije koji se od 2014. godine obeležava svakog 7. septembra.”

Prisutnima se u ime Grada Užica obratila Mirjana Radivojčević, pomoćnik gradonačelnika za populacionu politiku i demografiju.

“Lokalna samouprava će kao i do sada pružati punu podršku osobama sa invaliditetom kako u lečenju, tako i kroz niz drugih usluga socijalne zaštite. Grad finansira uslugu Dnevnog boravka, uslugu lični pratilac, personalnu asistenciju i uslugu pomoć u kući a u skladu sa svojim mogućnostima pruža podršku pri školovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Na taj način svi zajedno razbijamo predrasude i rušimo barijere koje su svakodnevno prisutne u životu osoba sa invaliditetom pa i kod osoba obolelih od Dišenove mišićne distrofije. Zahvaljujući Fondu za lečenje bolesne dece koji je osnovan prošle godine izdvojena su značajna sredstva za te namene, a među zahtevima koji su odobreni jedan se odnosio upravo na dete obolelo od Dišenove mišićne distrofije.”

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga sa sedištem u Užicu je humanitarna neprofitna i nevladina organizacija osnovana radi pružanja podrške osobama sa invaliditetom i sa posledicama oboljenja od mišićne i neuromišićne distrofije kao i svim drugim osobama sa invaliditetom. Udruženje okuplja i evidentira osobe sa distrofijom iz 10 opština Zlatiborskog okruga.

Fotografija preuzeta sa www.uzice.rs.