Trećom VTO do potomstva

28. Jun 2016
Trećom VTO do potomstva

Parovi koji ni posle dva pokušaja vantelesne oplodnje nisu uspeli da dobiju potomke, već od danas mogu da se prijave za treći pokušaj VTO o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

To je, na inicijativu Republičkog fonda omogućeno izmenom Pravilnika o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016. godinu u delu koji se odnosi na vantelesnu oplodnju, koji je stupio na snagu 25. juna ove godine. Vlada Republike Srbije dala je saglasnost na navedeni Pravilnik koji je objavljen u “Službenom glasniku” 17. juna 2016. godine.

Za ove parove važe isti uslovi kao za prvi i drugi pokušaj, a koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO.

 

Osigurana lica koja se prijavljuju za treći pokušaj vantelesne oplodnje takođe imaju mogućnost da se prilikom izlaska na lekarsku komisiju filijale opredele da proces obave u jednoj od pet državnih ustanova (KC Srbije, GAK “Narodni front”, KC Niš, KC Vojvodine i OB Valjevo) ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima RFZO ima zaključen ugovor.

Republički fond je obezbedio dovoljne kapacitete do kraja godine za sva tri pokušaja vantelesne oplodnje, kako u državnim tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

U stručnim krugovima već neko vreme raspravljalo se o mogućnosti da se za biomedicinski potpomognutu oplodnju o trošku zdravstvenog osiguranja podigne starosna granica za žene, koja je sada 40 godina. Prevagnuo je, ipak, stav da je bolje da se omogući veći broj pokušaja vantelesne oplodnje, jer to, prema mišljenju lekara, više nego pomeranje starosne granice, povećava šanse za potomstvo.

Da i treći put okušaju sreću u očekivanju potomstva mogu se prijaviti parovi

  • koji su iscrpeli druge mogućnosti lečenja neplodnosti

  • žene koje nisu rađale i koje nemaju žive dece ili miškarac koji nema žive dece

  • žeme koje su neplodne i pored odgovarajućeg lečenja

  • parovi do 40 godina života.