Trodnevna edukacija Čajetinaca

Autor: Slavica Panić
15. Septembar 2019
Trodnevna edukacija Čajetinaca

U sklopu projekta “Pomoc lokalnim samoupravama na putu ka EU u oblasti zaštita životne sredine” opština Čajetina u saradnji sa Stalnom konferenciom gradova i opština, kao i švedskim ekspertima koji učestvuju na projektu, organizuje prezentaciju Lokalnog plana za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Čajetina, koji je Skupština opštine usvojila 21. februara 2019.godine. Kako su novim planom predviđene značajne izmene, neophodno je da se najpre svi zaposleni u javnom sektoru upoznaju sa novinama kako bi mogli da odgovore na pitanja građana, kojih će sigurno biti u velikoj meri, kada počne puna primena strateškog dokumenta.

Planirano je da se prezentacije održe u periodu od 17-19. septembra 2019.godine.

Za 17.09.2019.godine zakazana je prezentacija u Domu kulture u Čajetini sa početkom u 10:30 časova. Ovoj prezentaciji prisustvovaće najveći broj zaposlenih u javnom sektoru iz svih opštinskih preduzeća i ustanova.

Prezentacijama koje su planirane za 18 i 19 septembar prisustvovace terenski radnici KJP Zlatibor, podeljeni u dve grupe, kako bi se obezbedio minimalan nivo rada u zakazanim terminima. Navedene radionice imaju za cilj da podignu nivo znanja pre svega svih zaposlenih, a kasnije će one biti organizovane za građanei  pravna lica, kako bi svi bili spremni za primarnu selekciju otpada putem dve kante, čiji se početak očekuje tokom sledeće godine.

U okviru prezentacija biće predstavljen  strateški dokument Lokalni plan za upravljanje otpadom opštine Čajetina a namera je i da se ukaže na važnost pravilnog upravljanja otpadom u ovoj opštini.

Opština Čajeina postavila je sebi, prilično ambiciozan cilj, da postane Ekološka opština do 2021 godine. Kako bi ovo ostvarila, pored ostalih činilaca, potrebno je na planski način i pravilno upravljati otpadnim vodama i otpadom. Samim tim  Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čija je izgradnja pri kraju i Reciklažnog dvorišta, čija izgradnja se očekuje sledeće godine, predstavlja jednu od najvažnijih investicija  opštine Čajetina.