U Bajinoj Bašti u saobraćaju najviše stradaju traktoristi

Autor: Slavica Panić
04. Mart 2021
U Bajinoj Bašti u saobraćaju najviše stradaju traktoristi

Na teritoriji opštine Bajina Bašta od 2015. do kraja 2020. godine, od 13 poginulih lica u saobraćaju čak sedam su bili traktoristi. To je, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, 54% poginulih lica na teritoriji ove male opštine u Zapadnoj Srbiji, što je deset puta više od proseka u Srbiji.

Prosek poginulih traktorista od ukupnog broja poginulih licu u saobraćaju u Republici Srbiji iznosi oko 5 %.  U 2020. godini od ukupno tri poginula lica u saobraćajnim nesrećama na teritoriji Bajine Bašte, dva poginula su bili traktoristi.

Komisija za bezbednost saobraćaja u opštini Bajina Bašta, predložila je mere kako bi se negativni podaci bar malo ublažili. Neke od tih mera su nabavka zaštitnih ramova za traktore, kao i rotacija i tabli za označavanje sporih vozila i održavanje edukacije za traktoriste od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Takođe jedna od preporučenih mera je i pojačana kontrola traktorista u saobraćaju od strane saobraćajne policije kako u naseljenim mestima tako i na seoskim putevima. Traktori koji učestvuju u saobraćaju na javnim putevima moraju imati obavljen tehnički pregled.

Mole se svi traktoristi da u cilju svoje bezbednosti i bezbednosti svoje porodice redovno vrše tehničke preglede, da obrate pažnju na uslove puta i konfiguraciju terena kao i da ne upravljaju traktorom pod dejstvom alkohola i kao i da ne upravljaju traktorom pre sticanja prava na upravljanje traktorima odnosno bez dozvole.