U „Ne zovi“ se upisalo oko 5 700 građana

24. Februar 2024
U „Ne zovi“ se upisalo oko 5 700 građana

U registar „Ne zovi “ se od 5. januara upisalo 5.697 građana, koji su na taj način iskazali da ne žele da primaju promotivne SMS i MMS poruke ili telefonske pozive trgovaca. Formiranje registra „Ne zovi “ obavezuje  trgovce da, pre nego pozovu bilo koji broj, provere da li se on  nalazi na listi onih koji ne žele da primaju pozive u kojima se nude roba ili usluge.

Iz Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL, u kome se registar vodi, je rečeno da je među prijavljenim građanima, više od polovine njih, preciznije 2.918 ili 51,22 odsto, korisnika Telekoma.

Drugi operater po broju upisanih je Jetel (Yettel) sa 1.611 ili 28,28 odsto, treći A1 sa 878 ili 15,41 odsto korisnika a ostalih 290 ili 5,09 odsto su korisnici drugih operatera.

Registar je formiran u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača a svi operateri mobilne i fiksne telefonije su obavezni da svojim korisnicima omoguće da se upišu u registar i da ne dobijaju pozive trgovaca putem telefona i SMS ili MMS poruka u svrhu prodaje proizvoda ili usluga.


Upis u registar „Ne zovi„, kako je navodeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, može da zatraži samo korisnik telefonskog broja, a zahtev se može podneti preko aplikacije, elektronskim putem ili podnošenjem zahteva u poslovnim prostorijama operatora.

Potrošači koji podnose zahtev operatoru radi upisa telefonskog broja u registar, prvi put ne dostavljaju svoje lične podatke, jer oni već postoje u bazi operatora i pribavljeni su pri zaključenju ugovora.


Treba istaći da formiranje registra „Ne zovi” obavezuje trgovce da, pre nego pozovu bilo koji broj, provere da li se on nalazi na listi onih koji ne žele da primaju pozive u kojima se nude roba ili usluge.

Propisane su i novčane kazne za one trgovce koji pozivaju građane čiji su brojevi upisani u registar i one se kreću od 50.000 dinara za pravna lica, 8.000 dinara za odgovorna lica u pravnom licu, a za preduzetnika 30.000 dinara.

Operator unosi u registar promene koje se odnose na brojeve telefona korisnika a one su vidljive prvog narednog dana od dana kada je operator upisao ili ispisao broj  telefona u ovaj registar.

U slučaju da trgovci pozovu korisnika koji se upisao u registar, prigovori se podnose Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine

Na sajtu ovog ministarstva može se preuzeti obrazac zahteva za upis ili ispis iz registra „Ne zovi“.

Ovome treba dodati da se registar “Ne zovi” ne primenjuje na korisnike bankarskih usluga, jer za finansijske institucije važi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a ne Zakon o zaštiti potrošača.