Udruženi u prevenciji nasilja

11. Januar 2018
Udruženi u prevenciji nasilja

Užice je među prvim gradovima u Srbiji u kome je usaglašen i potpisan međusektorski protokol o saradnji 17 institucija, orgaizacija i predstavnika medija na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i  zanemarivanja.   Ministarstva prosvete, zdravlja, rada, boračkih i socijalnih pitanja i UNICEF dali su Užičkom centru za prava deteta mandat da u 20 opština i gradova u Srbiji tokom 2017. i 2018. godine  proces donošenja lokalnih međusektorskih protokola.

Zbog uočenih greški u pojedinim propisima u prethodnoj i tokom ove godine biće urađena revizija opšteg i međusektorskih protokola, što je važno zbog donošenja Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.  Vlada Srbije obavezala se na to Akcionim plan za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se tiče prava deteta, objasnila je  Jelena Žunić- Cicvarić, članica Radne grupe za izradu pomenute strategije.

protokolOna je rekla da je 28. decembra završen proces javne rasprave i da se u narednih mesec- dva očekuje finalna verzija nacionalnog dokument koji kao sistemski odgovor na nasilje definiše upravo lokalno povezivanje.

Protokol je značaj i zbog činjenica koje ukazuju da nasilje kao fenomen postaje sve zastupljenije i brutalnije poprimajući različite oblike. Za digitalno nasilje koje je izazvano razvojem tehnologija do pre par godina nije se ni znalo za razliku od fizičkog, psihičkog i emocionalnog nasilja koji su prisutni vekovima, kao i teške zloupotrebe dečjeg rada i ranih brakova, navela je ona.

Predstavnici svih institucija koji su potpisnici protokola tokom izrade ovog lokalnog dokumenta pokazali su odgovornost za izuzetno značajnu temu dajući svako iz svog ugla delovanja sugestije i predloge, u cilju nužnosti i važnosti uspostavljanja dijaloga koji treba da dovede do bržih intervencija kod prepoznatog nasilja, istaknuto je na prilikom potpisavanja protokola.

Prava uloga medija ogleda se u isticanju dobrih primera konstruktivnih rešavanja sukoba i pozitivnih vrednosti kroz istinito informisanje u nameri da se preventivno i zaštitnički utiče na dete koje trpi neki oblik nasilja, ili se zlostavlja i zanemaruje, istakla je Jelena Žunić- Cicvarić.

Zaštita dece od nasilja je jedinstven proces, a lokalni protokol je još jedan od mehanizama koji treba da utiče na prepoznavanje i otkrivanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece. Međusektorski pristup je dobar put prevencije, koji će u situacijama zlostavljanja i zanemarivanja omogućiti pokretanje bržih postupaka koji štite i oporavljaju decu, naglasila je predstavnica Centra za socijalni rad, izražavajući nadu da će svi potpisnici dosledno i efikasno sprovoditi odredbe protokola.

potpisnici

 

Vidoje Drndarevć, član Gradskog veća zadužen za sektor socijalne politike, veruje da je Užice dobilo kooperativan i efikasan tim koji će pokazati profesionalizam u prevenciji, otkrivanju, prijavljivanju i “lečenju”  nasilja nad decom, istakao je on.  Očekuje da će svi potpisnici protokola u praksi dokazati ulogu koju u lancu sprečavanja nasilja nad decom svaki sektor ponaosob ima, počev od institucija socijalne zaštite, policije, sudstva, tužilaštva, preko predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola, ali i ustanova za smeštaj dece, organizacija civilnog društva i medija. Posebna odgovornost je na lokalnoj samoupravi jer praktično mi objedinjujemo sve ostale karike ovog lanca, naglasio je Drndarević.

Treba istaći da istraživanje UNICEF-a iz 2017. godine pokazuje da je oko 70% dece, od čega veći procenat devojčica, doživelo makar jedan slučaj psihičkog ili fizičkog nasilja tokom odrastanja. 38% dece bili su svedoci nasilja u porodici među odraslima, a oko 5% dece doživelo je sve tipove nasilja (fizičko, psihičko, seksualno i bilo svedok porodičnog nasilja).

Isti podaci ukazuju da je primena fizičkog nasilja značajno češća kod dece mlađeg uzrasta (1-4 godine), dok je između 8 i 13% dece školskog uzrasta izjavilo da je doživelo seksualno nasilje.  Nasilje je najčešće u domovima za decu, posebno za decu sa smetnjama u razvoju.

Istraživanja o zanemarivanju dece u opštoj populaciji vrlo su oskudna, dok je među decom sa smetnjama u razvoju  invaliditetom vsioka stopa, takođe su podaci UNICEF-a.

Inače, današnje potpisivanje protokola deo je kampanje u okviru projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija. Od septembra prošle godine UNICEF i Užički centar za prava deteta u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om, sprovode pomenuti projekat.