Unapredjenje sistema upravljanja i odlaganja otpadom u Bajinoj Bašti

20. Avgust 2020
Unapredjenje sistema upravljanja i odlaganja otpadom u Bajinoj Bašti

JKP ”12. septembar” iz Bajine Bašte je koordinator i nosilac projekta ”Unapredjenje upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim sredinama” kroz program prekogranične saradnje opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pjesak. Projekat čija je ukupna vrednost 735.574,56 evra finansira Evropska unija. 

Foto—prviportal.net

Ovo je nastavak realizacije projekta prekogranične saradnje čija je ukupna vrednost 735.574,56 evra od čega Bajinoj Bašti pripada oko 400.000 evra” kaže direktor Komunalnog Dejan Filipović.

Kako bi sve to doprinelo povećanju efikasnosti rada JKP ”12. septembar” a istovremeno smanjilo troškove, u Komunalno preduzeće su stigla dva traktora koji će poboljšati sakupljački potencijal Komunalnog preduzeća zatim dve prikolice, jedna sečka koja će usitnjavati zeleni otpad koji će kasnije ići na kompostiranje, dva kamiona smećara, jedan kamion za odvoženje velikih kontejnera, hladnjača i kontejnri. Prema rečima direktora Filipovića, za deset do petnaest dana trebalo bi da stigne hladnjača koja će biti korišćena za životinjski otpad.

Foto–prviportal.net

Prema rečima Velimira Mitrovića stručnog saradnika na ovom projektu, u okviru tog projekta Bajina Bašta je prva u Srbiji uradila plan upravljanja otpadom vezan za opštinsku odluku o otpadu.

Ono što svakako treba istaći jeste da je broj količine smeća u odnosu na isti period prošle godine povećan za 140 tona. Obzirom da je sada na lokacijama koje su predvidjene za odlaganje smeća povećan broj kontejnera, iz Komunalnog preduzeća apeluju na sve da otpad ne odlažu pored kontejnera, već da ubacuju u kontejnere.