Odgovornošću protiv požara

03. Avgust 2017
Odgovornošću protiv požara

Zbog nastalih i prognoziranih ekstremno visokih temperatura u narednom periodu postoji povećana opasnost od izbijanja šumskih požara i požara rastinja na teritoriji grada Užica, upozoravaju iz Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

 

Da bi sprečili nastanak požara  strogo se zabranjuje paljenje vatre na otvorenom, posebno u blizini šume ili na površinama pokrivenim korovom, kao i paljenje organske materije u njivama, voćnjacima, malinjacima, kao i paljenje smeća i dr.

Nadležni ističu da turisti, sakupljači šumskih plodova, lovci, drvoseče i ostala lica koja borave u šumama ili u blizini šuma moraju biti posebno oprezni i ne smeju bacati pikavce na tlo pre prethodnog gašenja vodom, ukoliko pale roštilj moraju koristi za to namenjena mesta i ne smeju ih napuštati dok se ne uvere da je vatra potpuno ugašena i da nema žara.

 

Radne mašine-motokultivatori, motorne testere i drugo, koje se koriste za rad u šumama, trebalo bi da imaju specijalnu zaštitu na auspusima, koja štiti od varničenja.

Ističu da je neophodno da se održava komunalni red,da se ne bacaju otpatci u šume, jer dosta materijala u komunalnom otpadu (staklo, folija, celofan) može prelamanjem sunčevih zraka da izazove požar.

Posebnu pažnju građani treba daobrate  nakon seče drveća i da  uspostave šumski red, što podrazumeva da se granje i sitni šumski otpad ne ostavljaju rasuti, već da se  sakupe, a ako ne postoji mogućnost da se iznesu iz šume treba ih složiti na jednu gomilu tako da sitniji delovi budu pri dnu, a krupniji pri vrhu.

 

 

Iz Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju tvrde da će u narednom periodu biti pojačano prisustvo nadležnih službi na terenu i da će izricati oštre mere prema građanima koji se neodgovorno ponašaju.

O merama zaštite pri visokim temperaturama detaljnije Mere zastite pri visokim temperaturama.