Poziv građanima da do 1. decembra provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak

Autor: MDULS
10. Novembar 2023
Poziv građanima da do 1. decembra provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 17. decembra 2023. godine.

Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti grada Užica je izložila deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Užica u zgradi gradskih uprava, Dimitrija Tucovića 52, kancelarija broj 10, u vremenu od 8 do 15 sati svakog radnog dana, na taj način što se putem računarske opreme omogućava građanima da unošenjem JMBG provere da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Birački spisak se zaključuje dana 1. decembra 2023. godine do 24 sata.

Pozivaju se građani grada Užica koji imaju biračko pravo da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za grad Užice u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, do dana zaključenja biračkog spiska.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za grad Užice u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, do dana zaključenja biračkog spiska.

Obaveštavamo građane da Gradskoj upravi za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska (do 25.novembra do 24 sata) podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Obaveštavamo birače koji imaju boravište u inostranstvu da nadležnoj Gradskoj upravi mogu, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska (do 25. novembra do 24 sata) podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Ukoliko u navedenom roku nije upisan podatak da će birač glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno u inostranstvu, birač može glasati samo prema mestu prebivališta.

Obaveštavamo interno raseljena lica da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za grad Užice u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, prema mestu u kom su prijavljeni kao interno raseljena lica, radi glasanja na predstojećima izborima za narodne poslanike, do dana zaključenja biračkog spiska.

Od proglašenja izborne liste pravo podnošenja zahteva za promenu u delu jedinstvenog biračkog spiska ima i podnosilac te izborne liste ili lice koje on ovlasti.

Nakon zaključenja biračkog spiska Ministarstvo nadležno za poslove uprave vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) do 72 časa pre dana izbora, odnosno do 13. decembra 2023. godine.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.