Pripremite ideje za evropske programe Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke

21. Novembar 2018
Pripremite ideje za evropske programe Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke

„Evropski projekti ‒ od ideje do realizacije” organizuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Desk Kreativna Evropa Srbija, u saradnji sa Udruženjem vizuelnih umetnika Užice  u petak 23. novembra, u 12 sati u Galeriji „Reflektor“ u Užicu.

Organizatori očekuju predstavnike organizacija civilnog društva, biblioteka, pozorišta, izdavačkih kuća, galerija, muzeja, lokalnih samouprava, arhiva, zavoda iz Užica, Požege, Bajine Bašte, Čačka, Novog Pazara, Prijepolja, Gornjeg Milanovca, Ivanjice i drugih zainteresovanih strana, jer ovaj događaj je prilika da se razgovara o potencijalima projektnih ideja i saradnje u okviru evropskih programa Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke.

Inače, cilj Programa Evropa za građane i građanke (Europe for Citizens) je promovisanje evropskog identiteta i evropskog građanstva, kao i jačanje učešća građana u svim vidovima života zajednice. Opšti ciljevi programa doprinose boljem razumevanju Evropske unije, njenih vrednosti, istorije i različitosti, kao i promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na evropskom nivou. Nacionalna kontakt tačka za Program je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, koja ga promoviše, organizuje info sesije, radionice i konferencije, a Kancelarija pruža i podršku zainteresovanima u pripremi projektne aplikacije i pomoć u pronalaženju partnera u drugim državama učesnicama Programa.

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu za podršku projektima saradnje ustanova i organizacija u kulturi iz različitih evropskih zemalja. Programom se takođe podržavaju inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata.

Desk Kreativna Evropa Srbija oformljen u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije deo je programa Kreativna Evropa, čiji je zadatak da podstakne i podrži učešće organizacija i ustanova kulture u programu Kreativne Evrope. Desk Kreativna Evropa Srbija se u praksi dokazao kao dragocen saradnik i savetnik prilikom prijavljivanja za programe. Javni poziv za podnošenje projekata saradnje 2019.

Na Javnom pozivu za podnošenje projekata saradnje 2019. kao rok je određen 11. decembar 2018, do 12 sati po briselskom vremenu.

Aplikacije, uslovi konkursa, evropski partneri, kao i pomoć Deska Kreativna Evropa Srbija prilikom pisanja projekta, dostupni su na veb-adresi: http://kultura.kreativnaevropa.rs.

Sve nedoumice ili pitanja u vezi sa svojim projektom, mogu se otkloniti kroz sastanak sa članovima tima Deska Kreativna Evropa Srbija.